Kolumne

Revizija koeficijenta? Pokriće za (zlo)djela koja su pojedinci uradili

Ministar finansija Federacije BiH Kraljević Toni je rekao istinu o raspodjeli sredstava sa JRT - Jedinstvenog računa trezora BiH.

FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ
FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ

Ispade da sve, osim 2006. godine, ovih punih 16 godina je upitno jer nije ispoštovana zakonska obaveza revidiranja koeficijenata. Šta to znači? Znači da bi bilo dobro sve što je urađeno (ne)djela u Upravi za indirektno oporezivanje BiH podvrći pravoj reviziji. U tom periodu je bilo svega. Bilo je svega i prije 2006. godine, ali se dobro skrivalo.

To se odnosi i na carinske i poreske prevare. O svemu tome postoje tragovi. Zato bi bilo dobro da reviziju ” svega” uradi neko ko je neovisna revizija. Sve dok se to ne uradi priča o koeficijentima raspodjele je pokriće za (zlo)djela koja su pojedinci uradili. Zato vratimo se na osnovni princip revizije. To je odgovornost. Bez fiskalne odgovornosti nema revizije.

Iza toga se kriju brojke. Najčešće su sadržane u carinskoj i poreskoj osnovici. Tarife ili stope su manje bitne. Radi se o objektnim elementima. Subjektni elementi su sadržani u poreskom obvezniku i poreskom platcu. Kada bi se sve to uporedilo vidilo bi se pravo stanje. Zato je ministar Kraljević u pravu. Valjda i drugi vide u ” kojem se grmu krije zec”.

Pitanje je samo šta bi iz grma mogla iskočiti krupnija zvijer od strašljivog zeke. S toga lično sumnjam da će biti bilo šta od revizije. Slično je bilo i sa onom revizijom privatizacije. Jer kažu: “Ko je jamio , jamio”.

Prihvati notifikacije