Kolumne

Šta je postala Uprava za indirektno oporezivanje BiH...

Postavlja se pitanje šta je postala Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Takve institucije nema nigdje. Svugdje se zna da ima carina i poreska uprava.

FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ
FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ

Kako je kod nas fiskalna suverenost podijeljena na troje: dva entiteta i jedan distrikt, onda smo dobili surogat prave carine i prave poreske uprave. I još nešto. Umjesto da imamo administrativno tehnički organ u okviru Ministarstva finansija i trezora BiH mi imamo političko tijelo u kome se upravlja na principu nacionalne zastupljenosti.

Zato posljednja odluka o koeficijentima raspodjele javnih prihoda sa JRT-Jedinstvenog računa trezora BiH, postaje političko a ne tehničko pitanje. Nije mi jasno zašto bi bilo teže očitati vodomjer ili strujomjer nego izračunati krajnju potrošnju. To nije stručno pitanje.

Međutim, kod nas se od takvog trivijalnog pitanja pravi veliki politički problem. Sva logika upućuje na to da se ne bavimo suštinskim pitanjima. Slijedom toga, čudi me da nova zakonodavna i izvršna vlast Federacije BiH ne pokreće pitanje raspodjele prihoda sa JRT prema kantonima i lokalnim zajednicama. Niko više ne priča o novim koeficijentima koji su izvedeni iz ništa i stvar su političkog volonterizma tj. neznanja. Umjesto naučnog i stručnog pristupa dobili smo koeficijete. Principi vertikalnog i horizontalnog fiskalnog izravnjavanja su jasni.

Ovako ispade ko se prije dočepa koeficijenata njemu i novac. Princip krajnje potrošnje se gubi. Kao da nije bitno ko troši vodu ili struju . Bitno je da se naštima vodmjer i strujomer kako nekom odgovara. Sve u svemu želi se pokazati da struci i nauci nije mjesto u javnim politikama. Bitno je da se postavljaju podobni politički kadrovi. Svi ovi koeficijenti između entiteta, distrikta, kantona, gradiva i opština su jedan politički provizorij koji nemaju veze sa strukim i naukom.

Umjesto fiskalnog federalizma dobili smo surogat političkog volonterizma.

Prihvati notifikacije