Impressum

ID “EUROBLIC PRESS” d.o.o. PJ Sarajevo

Adresa: Sarajevo, Obala Kulina bana br. 15

Redakcija: +387 033/834-503

Marketing: +387 033/834-478

redakcija@bosnainfo.ba

oglasi@bosnainfo.ba

Direktor

MILAN SUBOTIĆ

Odgovorni urednik

MIRSAD CVIKO

Zamjenica urednika

JASMINA ĆEBO

Novinari:

LEJLA SOFTIĆ

MIRZA KADIĆ

MIRELA DAUTBEGOVIĆ

NERKEZ RIDŽAL

Prihvati notifikacije