Kolumne

Rezervna valuta KM je prolazno rješenje...

Ključna stvar oko koje se sve vrti je novac. Novac spada u najveće vrijednosti ljudske civilizacuje. Neki tvrde zajedno sa vatrom i točkom. O novcu je mnogo napisano.

FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ
FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ

Nauka koja se bavi novčanim sistemom se zove monetarna politika. U praksi postoje razni valutni sistemi. Radi se o sistemima važenja. U BiH sistem važenja ili valute je KM ( konveribilna marka). Rezervna valuta je EUR. Znači KM je vezana za EUR. Veza je u čvrstom paritetu ili kursu koji se ne mijenja. S toga sva priča u vezi drugih valuta je područje kojim se bavi nauka pod nazivom devizni sistemi.

Ovo je važno znati zbog nečega što je bitno. Radi se o monetarnoj suverenosti. Kako postoji rezevna valuta EUR onda je logično da je ista u paritetu sa drugim valutama. One se dijele na konvertibilne i nekonvertibilne. Tečaj im se određuje na deviznom tržištu.

S toga priča o stvaranju nove monetarne unije zemalja BRIKS nije naivna pod uslovom da uveže sve rastuće ekonomije. Znači morala bi se definisati nova valuta. Šta to znači za BIH. Jednostavno takva valuta bi dijelila sudbinu konveribilnih valuta kao što su dolar, jen, funta, franak ili juan. U cijeloj priči očito da ostaje logično pitanje za koga se vezati. Odgovor je jasan. Nama je “sudbina” Evropa.

Naša rezevna valuta je euro. Sve priče o BRIKS – u je utopija kao i priča o BiH kao 51 državi SAD , najveće ekonomske sile u svijetu. Put BiH je jasan. Mi smo Evropa. Mi smo zemlja udružene Evrope. Mi zaslužujemo da dijelimo stečevine civilizacije Evrope. Mi želimo da živimo kao građani Evrope. EUR je naša rezervna valuta. Put u monetarnu uniju moramo proći kroz promjene u svim segmentima sistema. Na prvom mjestu to je politički sistem. Zatim pravni sistem.

Tek nakon toga možemo očekivati blagodati privrednog sistema. S toga rezervna valuta KM i je prelazno rješenje. Euro je naše buduće platežno, prometno, obračunsko i sredstvo tezauracije ili ” zgrtanja blaga”. Što prije shvatimo imaćemo bolji sistem i društvo.

BRIKS je od nas daleko i može samo biti od koristi da se ljudska zajednica integriše na putu ka jednoj valuti. To bi bila svjetska valuta. Rezervih valuta bi nestalo kao što bi se cijeli svijet politički i ekonomski integrisao. Civilizacija ima dugu povijest. Društvo se brzo razvija.

Prihvati notifikacije