Formula stagflacije sve govori
Izudin Kešetović

Formula stagflacije sve govori

STAGNACIJA + INFLACIJA = JAVNI DUG Naslovna formula kazuje nešto što se zove stagflacija. "Zbir" daje javni dug. Koji? Unutrašnji i vanjski. Rekli bi da je isti alocirani. To znači da se tačno zna ko ga snosi. Radi se o anticipiranim porezima.

Harmonizacija i konkurencija
Izudin Kešetović

Harmonizacija i konkurencija

U naučnom pristupu važnu ulogu imaju pravila ili principi. Konkretno u fiskalnom sistemu jedan od važnijih principa je harmonizacija i konkurencija. Isti nisu u suprotnosti.

Prihvati notifikacije