Kolumne

"Zašto 'Google doktor' nije pravi doktor?"

Dragi čitatelji,

aleksandar pejić
FOTO: USTUPLJENA FOTOGRAFIJA

Kao mr sci dr med Aleksandar Pejić, specijalista psihijatrije, često se susrećem s pacijentima koji dolaze u moju ordinaciju već s “dijagnozom” koju su postavili sami, koristeći internet.

U doba kada informacije nikad nisu bile dostupnije, važno je razumjeti granice i opasnosti samodijagnostike, posebno kada je u pitanju naše mentalno zdravlje. Imao sam pacijenticu, zvaćemo je Ana, koja je preko interneta zaključila da pati od socijalne anksioznosti.

Međutim, nakon detaljne evaluacije, otkrili smo da je njen problem zapravo bio povezan s nedijagnosticiranim ADHD-om, što je zahtijevalo potpuno drugačiji pristup liječenju.

Takođe, imao sam pacijenta kojeg ćemo zvati Ivan. Ivan je došao kod mene uvjeren da pati od bipolarnog poremećaja jer je na internetu pronašao listu simptoma koji se poklapaju s njegovim iskustvom. Nakon temeljite evaluacije, ustanovili smo da se zapravo radi o generalizovanom anksioznom poremećaju. Ovo je jasno pokazalo koliko samodijagnostika može biti zavaravajuća.

Zamke “Google doktora”

Dok je internet izvanredan resurs za edukaciju i informisanje, postoji opasnost od pogrešne interpretacije simptoma koji mogu voditi ka netačnim ili preuveličanim zaključcima. Mentalno zdravlje je kompleksno područje, a simptomi se često preklapaju između različitih poremećaja, što čini samodijagnostiku posebno rizičnom.

Važnost profesionalne dijagnoze

Samo stručnjak može uzeti u obzir sve aspekte vašeg stanja – od fizičkih simptoma do emocionalnih i socijalnih faktora – i postaviti pravilnu dijagnozu. Takođe, stručnjaci mogu pružiti smjernice za najefikasnije metode liječenja i podrške.

Kao što je Einstein jednom rekao: “Ne možemo riješiti problem istim razmišljanjem kojim smo ga i stvorili.” Ovo se može primijeniti i na naše mentalno zdravlje. Internet može biti koristan alat za početno informisanje, ali ne može zamijeniti stručnost i iskustvo profesionalaca.

Ukoliko sumnjate na problem mentalnog zdravlja, prvi korak bi trebao biti razgovor s profesionalcem, a ne pretraživačem na internetu. Na taj način ćete osigurati da dobijete adekvatnu pomoć i podršku koja vam je potrebna.

S poštovanjem i željom za zdravlje svih nas,

Mr sci dr med Aleksandar Pejić, vaš psihijatar