Kolumne

Svo bogatstvo su prigrabile elite iz tri etniciteta koje su se prestavile kao narodne poglavice

Istinu je rekao visoki američki diplomata James C. O' Brien o stanju u državi Bosni i Hercegovini.

FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ
FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ

Rijetko je koji državnik pokazao punu odgovornost prema građanima države BiH kao što je spomenti diplomata čije su velike zasluge za mir. Iz zaraćene i potpuno razrušene države došli smo u poziciju mogućnosti daljne gradnje mira i većeg prosperiteta.

Ono što smeta na tom putu tačno je detektovao gospodin O’ Brien. Radi se o kultu države i vlasti koji seže u vrijeme kumunizma. Nabrojani pojedinci od strane diplomate O’ Brien su prepoznatljivi. Svoj kult vlasti su gradili na uvjerenju da su oni ti koji brinu o narodu. Narod je (47%) raseljen.

Svo bogatstvo su prigrabile elite iz tri etniciteta koje su se prestavile kao narodne poglavice. Proklamovali su princip “država to smo mi”. Narodu su ubili bilo kakvu vjeru u demokratiju. “Ogadili ” su narodu izbore raznim prevarama i krađama. Razvili su teoriju da je država iznad pojedinca. Razvili su teoriju žrtve koju su spremni pretvoriti u “ratne pokliče”.

Vlast je predata korumpiranoj birokratiji koja krade za sebe i svoje elite. Teorija komunizma za izabrane pojedince je u potpunosti realizovana. Ogromno narodno bogatstvo je u rukama pojedinaca i elita. Na takvom stanju materijalnog izobilja razvili su teoriju “prisvajanja prema potrebama”.

Država je postala sredstvo za ostvarivanje ciljeva pod uslovom da svako, od ove tri elite, ima svoju privatnu državu. Istinu je rekao gospodin James C. O’Brien.