Kolumne

Sadašnje stanje organizacije poreske administracije je neodrživo

Dileme su velike u vezi uvođenja pojedinih poreskih oblika. U ekonomskoj teoriji se govori o optimalizaciji poreskih sistema.

FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ
FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ

U praksi je to sasvim drugo. BiH kao država je prenijela svoju poresku suverenost na entitete. Stvorila je hibrid od poreske administracije koja generira probleme raspodjele i pripadnosti prihoda. Nakon 20 godina Uprava za indirektno oporezivanje BiH je prevaziđena.

Rješenje je centralizacija ili decentralizacija. Srednje rješenje ne postoji. Sadašnje stanje organizacije poreske administracije je neodrživo. U mnoštvu poreskih oblika teško je uspostaviti red.

S toga treba razmišljati o uvođenju konfiskacijskog poreza. Rješenje bi bilo da se sva imovina i kapital podvrgne poreskoj reviziji. Imovina i kapital bez dokaza bi se oporezovali progresivnom poreskom stopom. Raspon poreske stope bi trebao biti od 75% do 100%.

Dosadašnja rješenja revizija nisu dala rezultate. Poreska administracija je pod političkom presijom. Građani su pod poreskom presijom. Socijalna država je “na čekanju”. Prijeti nam raspad obrazovnog, zdravstvenog i penzionog sistema. Korupcija postaje sistemskog karaktera. Upravo je problem korupcije u javnom novcu . Ovih dana američki diplomata O’Brien je dao pravi odgovor na pitanje koje muči građane BiH:

“Odakle im novac ?”. Naime, moć vlastodržaca proističe iz moći novca. Očito da na građanima ostaje obaveza da traže promjene. Loš poreski sistem i loša poreska administracija je ishodište svih zala. Zato postoji izreka: “Umri i plati porez”. Druge nema. Konfiskacijski porez je nužnost.