Kolumne

Fiskalizacija i monetizacija je na čekanju

Novac i porez su civilizacijske tekovine. Kovanje novca je nastupilo onda kada robni novac gubi funkciju.

FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ
FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ

Davanje vladaru u naturi zamjenjuje se novcem. U glavnoj ulozi je država. Fiskalna i monetarna suverenost države Bosne i Hercegovine se prekida 1463. godine. I nakon toliko godina, sve do 1992.godine je praznina. Otomanska carevina, Austro Ugarska imperija, dvije Jugoslavije, su bili suvereni.

BiH je bila administrativna jedinica koja je samo u SFR Jugoslaviji doživjela brzi razvoj i prosperitet.

Nakon toga je nastao mrak (1992-1995). I onda počinje nova priča.

Umjesto monetarne i fiskalne suverenosti imamo Valutni odbor i Upravu za indirektno oporezivanje. Fiskalizacija i monetizacija je na čekanju.

BiH stagnira i postaje najsiromašnija zemlja. Postaje zemlja milijardera i siromašnih penzionera.

Prihvati notifikacije