Kolumne

Model je jednostavan, svodi se na jednu varijablu!

Nije kriv predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Njegova je krivnja što želi da bude vječiti predsjednik.

FOTO: PRIVATNI ARHIV
FOTO: PRIVATNI ARHIV

Slični su mnogi drugi predsjednici u sindikatima i raznim udruženjima.

Svi se oni smatraju reprezentativnim. U stvari koriste kao “lijeva smetala” nesposobnoj vlasti. Stara poslovica kaže da je teško ispuniti želju što kokuz zamisli. Kokuzluk nije vezan za materijalno stanje. Radi se o duhovnom stanju.

U principu znanost poznaje činjenično stanje, pravila i institucije. S toga svima bi trebalo biti jasno da je problem u modelu. Postojeći model doprinosa na i iz plata je prevaziđen. Znači treba ga mijenjati. Treba preći na princip poreza i sistem osiguranja. Model je jednostavan. Svodi se na jednu varijablu kako se rješavaju jednačine sa više nepoznatih.

Samo doprinos za penziono osiguranju u fondove ili osiguravajuća društva životnog osiguranja. Sistem poreza poznaje 4 oblika od kojih su 3 u upotrebi a 1 van upotrebe. I on bi se mogao reducirati u 2, tako da pored poreza na dohodak imamo samo još 1 direktni porez koji bi izbjegao višestruko oporezivanje.

Sve bi se moglo smjestiti u porez na dohodak dok bi se porez na dobit pretvorio u tzv.poreski kredit kojim bi se postaklo investiranje. Kako se ovim problemima bavim oko 30 godina došao sam do zaključka da važi pravilo ” gdje je puno baba i djeca su kilava”.

Naime, ako želite da budete istovremeno efikasni i pravedni morate nešto žrtvovati. Naravno, nećete po logici stvari dati kraljicu za pijuna ili konja. Morate naći rješenja koja će biti dobra svima na principu “mirna Bosna”. Inače i kreket žaba, ponekad, škodi. U principu se radi o velikoj bari punoj žabokrečine. Rješenje se mora naći u toku a ne stoku. Takva filozofija oslobađa energiju. Očito da ta energija ne može doći od vječitih predsjednika i ministara kojima je to ” prvi ozbiljan posao”.

S toga važi pravilo:” Il’ pokojnik ili pukovnik”. Ovako svi tonemo. Vozovi radne snage odlaze gdje je bolje. Ne treba biti “pametan ili glup” pa to skontati. Ispade da svi žele i “jare i pare”. To ne ide. Poslodavci moraju završiti sa prvobitnom akumulacijom i postati pravi kapitalisti. Radnici moraju biti dobro plaćeni. Država mora biti pravična, bez kriminala i kriminalaca u vlasti. Sudovi moraju raditi po zakonu. Novac se mora zaraditi jer ” nema besplatna ručka“.

Socijala je za one kojima treba , a ne za uhljebe i vječite grebatore. Rješenje je u promjeni modela. Inače ” šlajfaj snaho odosmo u provaliju”.

Prihvati notifikacije