Kolumne

MIT O AMERICI Iluminati

Adam Weishaupt je 1776. utemeljio Bavarsko iluminatsko masonsko društvo, a njegovoj su grupi pripadali poznati političari i pisci poput Metternicha, Goethea, Herdera, Cagliostra, Mesmera i Mirabeaua.

FOTO: UNSPLASH/ILUSTRACIJA
FOTO: UNSPLASH/ILUSTRACIJA

Weishaupt je sanjao o velikom „Gradu ljubavi“, o slobodnom anarhističkom društvu potpuno liberalnih načela, čiji su glavni protivnici bili kršćanska crkva i monarhijski sistem u svijetu.

Zbog toga su njegovi sljedbenici izveli veliku Francusku revoluciju i stvorili prvu slobodnu republiku.

Weishaupt je zbog svog antikršćanstva često proglašavan sotonistom i vatikanskim neprijateljem broj jedan. U svakom slučaju grupe poput B’nai B’ritha, Velike lože Škotske i Velikog Orijenta nastavile su se širiti i postoje i danas. Sve tri skupine, prema Duginu, zajedno rade na uspostavljanju svijeta budućnosti u kojem neće biti vidljivih granica ni po vjeri, ni po nacionalnom opredjeljenju, ni po rasnoj boji – moglo bi se reći da je to Amerika danas.

Novčane klase jedine su razlike koje tvorci “Novog svjetskog poretka” vide, stoga je dolarska piramida moći metafora za Ameriku, građansko društvo kojim vlada Bog novca. Svevideće oko na vrhu piramide na dolarskoj novčanici govori o tome da Bog novca vidi svako ljudsko biće koje ga posjeduje.

Ona protestantska etika koja kaže da je onaj ko posjeduje više materijalnih dobara, zapravo više novca, zapravo bliži Bogu – ako ne kršćanskom, onda svakako Bogu novca. Slobodni zidari su visoki svećenici Boga novca i zato je njihova uloga u stvaranju modernog SAD-a velika.

Prihvati notifikacije