Kolumne

MIT O AMERICI: “Američki novi svijet”

Premda je historija Sjedinjenih Američkih Država, od proglašenja nezavisnosti 1776. godine stara svega par vijekova, historija “predkolumbovske Amerike” mnogo je duža.

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE
Ilustracija

Danas su SAD najmoćnija zemlja svijeta, a veliki dio zasluge za to ima njena čudesna okultna historija.

U mom djelu “Okultura” pisao sam o tri velike magijske civilizacije, koje već hiljadama godina biju bitku za prevlast na planeti Zemlji, a u pitanju su atalantiđanska, hiperborejska i lemurijanska civilizacija.

U kompleksnoj historiji “Novog sviheta” sudaraju se sve tri pomenute magijske civilizacije. Atlantiđanska magijska civilizacija vlada kompletnom teritorijom SAD, na kojoj se nalaze razbacani malobrojni predstavnici hiperborejske civilizacije sjevernoamerički indijanci, a područja Havaja i Kalifornije direktno su pod uticajem lemurijanske civilizacije. Lemurijanska civilizacija je najstarija od pomenutih, a područje njenog uticaja su Indija, Australija i područje Tihog okeana, sve do zapadnih obala SAD.

Nastala je negdje u vrijeme velikih rasjedanja, kada se Indija odvojila od Gondvane i udarila u Lauraziju, stvarajući tako Himalajski masiv i pomjerajući pustinju Gobi. Lemurijanska civilizacija je najpitomija i njeni predstavnici su više okrenuti duhovnim vrijednostima, te životu u saglasju sa spiritualnim svjetovima.

Nomadska ratnička hiperborejska plemena dospjela su na američko tlo sa područja pustinje Gobi i Sibira, preko Beringovog moreuza i spustili se sve do kraja Južne Amerike. Vrhunci njihove civilizacije na američkom tlu desili su se u vrijeme Asteka, Maja i Inka. Nomadska indijanska plemena rasijana po čitavoj teritoriji SAD, slično lemurijancima bili su previše okrenuti spiritualnim svjetovima u kom obitavaju duhovi, čarobnjaci i neobična božanstva.

Oni nisu bili poput Atlantiđana bili zainteresovani za materijalne blagodati ovog svijeta, kao i za upravljanje ljudskim masama, zato su njihove zajednice ostale hermetički zatvorene okrenute preživljavanju u surovim uslovima. Indijanci su u Sjevernoj Americi naseljavali ogromnu teritoriju od Aljaske sve do srednje Amerike. Istraživač Klark Visler napravio je sistematizaciju sjevernoameričkih indijanaca i podijelio ih u osam regija.

U području Subartika najvećem djelu Kanade i Aljaske, živjela su plemena Inuita. Uz Pacifičku obalu od sjeverne Kalifornije do Bakarne rijeke živela su plemena Kvakiutl, Tsimsian, Haida i Ejak. Južno od Subartika na području uz rijeku Kolumbiju, poznatom kao Plato, živjela su plemena Šahaptina i Sališa.

Kalifornija je posebna cjelina u kojoj žive plemena Vintu, Karok i Čimariko. Velike Prerije najpoznatije iz brojnih filmova o divljem Zapadu, nastanjivala su plemena Sijuksi, Kiove, Arapaho, Čejeni i Pavni. Veliki basen dom je zapadnih Šošona.

Jugozapad je domovina seoskih Pueblo indijanaca, Hopija i Apača. Jugoistok je područje Alabame, Floride, Džordžije i Misisipija, gde žive plemena Krik, Seminole i Alabame. Konačno, sjeveroistočne šume nalaze se na području od velikih jezera do Atlantskog okeana, gdje žive Irokezi. Sva ova plemena, zapravo narodi hiperborejske tradicije nastanjivali su područje Sjeverne Amerike, kao domaćini sve do dolaska kolonizatora iz Evrope početkom XV vijeka.