Kultura

SOKOJ i AMUS održali bilateralni sastanak

Imajući u vidu da je u operativnoj saradnji između Organizacije muzičkih autora Srbije - Sokoj i Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca BiH - AMUS u prethodnom periodu dolazilo do određenih poteškoća, a u želji da se takva situacija prevaziđe, održan je međusobni sastanak Stručnih službi ove dvije organizacije.

FOTO: SAOPĆENJE
FOTO: SAOPĆENJE

Sastanku, koji je održan putem video-konferencije, sa strane Sokoja su prisustvovali: Direktor Sokoja Dejan Manojlović, Pomoćnik direktora Sokoja Jovan Milošević, Šef pravne službe Radivoj Brkić, Šef službe za međunarodne odnose Pavle Pavičić i Katarina Savić, Koordinator za inostranu dokumentaciju. Sa strane AMUS-a sastanku su prisustvovali: Mirza Tabaković, Direktor Sektora za distribuciju i međunarodne odnose, Ensar Kozlić, Direktor Sektora za emitovanje i reemitovanje, Ammar Švraka, Direktor sektora za javno saopštavanje i Sead Sabljica, Direktor sektora za pravne i opšte poslove.

Konstatovano je da obje organizacije moraju da učine dodatni napor, kako bi se poteškoće, koje se odnose na plaćanje između dvije organizacije, kao i realizaciju Sporazuma u vezi sa multiteritorijalnošću, vezanu za naplatu digitalnih servisa, podigle na viši nivo. Ovo posebno zato kako ne bi trpjeli autori i članovi obje organizacije, te kako bi sredstva naplaćena od jedne organizacije brže i efikasnije dolazila do druge organizacije, a na taj način i do njihovih članova.

Dogovoreno je da AMUS u najkraćem mogućem roku prenese Sokoju naplaćena sredstva za drugu polovinu 2019. godine, poslije čega će i Sokoj izvršiti adekvatnu isplatu ka AMUS-u. Takođe je dogovoreno i da se ubrza isplata naplaćene naknade za 2020. godinu, kako bi se u kratkom roku dostigla razmjena naplaćene naknade u rokovima predviđenim aktima organizacija.

Konstatovano je da je nužno da se na kvalitetniji način realizuje zaključeni Sporazum u vezi sa naplatom digitalnih servisa, u smislu da Sokoj redovno dostavlja kvartalne izvještaje o naplati za teritoriju BIH, kako bi se i ta sredstva brže usmjeravala ka članovima AMUS-a.

Na kraju, kao vrlo važan zaključak, dogovoreno je da se ovakvi bilateralni sastanci održavaju češće, u početku moguće je i na mjesečnom nivou, kako bi se efikasno i operativno otklanjali svi problemi, koji se javljaju u radu.