Kultura

Simpozij 'Muzika u društvu' prilika za susrete naučnika iz oblasti muzike

Međunarodni simpozij "Muzika u društvu" bit će održan od 7. do 10. decembra u Sarajevu u organizaciji Muzikološkog društva FBiH i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Ovo 13. izdanje Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” trajat će četiri dana i okupiti 75 stručnjaka iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije, muzičke pedagogije i srodnih naučnih i umjetničkih disciplina iz 17 zemalja, koji će rezultate svojih istraživanja predstaviti kroz 17 radnih sjednica.

Predsjednica Muzikološkog društva FBiH Amila Ramović istakla je na današnjoj konferenciji za medije da je simpozoj prilika da se međusobno susretnu istraživači muzike iz regiona i svijeta te ujedno predstavlja i promociju znanosti o muzici.

Ramović je navela da Muzikološko društvo Federacije BiH ove godine obilježava 25. godina od osnivanja.

Dekan Muzičke akademije UNSA Alšer Sijarić istaknuo je značaj nauke o umjetnosti, osvrnuvši se na specifičosti koje sa sobom nosi.

Da ovakvim i sličnim projektima iz oblasti kulture treba davati institucionalnu podršku mišljenje je ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Samira Avdića, koji je naglasio da Vlada KS to i radi.

Simpozij “Muzika u društvu” najznačajniji je bosanskohercegovački i jedan od vodećih regionalnih naučnih skupova ove vrste, koji se bijenalno održava od 1998. godine. Načelna tema Simpozija “Muzika u društvu” označava njegovo usmjerenje ka višedimenzionalnom, diverzificiranom i transdisciplinarnom diskursu savremene nauke o muzici, u bosanskohercegovačkim i u internacionalnim okvirima.

Muzikološko društvo FBiH i Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija Simpozij “Muzika u društvu” realiziraju u saradnji sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom i Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva za kulturu i sport Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti te Fondacije za izdavaštvo.

Sve aktivnosti planirane pod okriljem simpozija otvorene su za javnost, a program cijele konferencije dostupan je i na web stranici Muzikološkog društva www.muzikolosko-drustvo.ba.