Region

Organizacije za zaštitu autorskih prava u regionu dobro sarađuju

Na Ohridskom jezeru, u organizaciji ZAMP Makedonija, organizacije koja štiti autorska prava muzičkih autora u Sjevernoj Makedoniji, održan je 23. sastanak regionalnih organizacija muzičkih autora, kome su prisustvovali i predstavnici iz Slovenije (SAZAS), Crne Gore (PAM), Bosne i Hercegovine (AMUS), Hrvatske (HDS ZAMP), kao i Sokoja – Organizacije muzičkih autora Srbije.

FOTO: VIKIPEDIJA
FOTO: VIKIPEDIJA

O ovom, za muzičku industriju važnom događaju, razgovaramo sa Dejanom Manojlovićem, direktorom Sokoja.

-Inicijativa za regionalno okupljanje organizacija muzičkih autora realizovana je prije skoro 10-tak godina i ostvaruje se dva puta godišnje, svaku put u organizaciji drugog društva. Pauza u tom okupljanju bila je jedino u periodu pandemije korona virusa, a nastavljena je prethodnim sastankom u Tivtu u organizaciji PAM Crne Gore. Standarne teme sastanaka su aktuelna pitanja iz života i rada organizacija, stanja u autorsko-pravnom zakonodavstvu, kao i druge aktuelne teme, kada se i kako pojave – objašnjava nam Manojlović.

U svom daljem osvrtu na posljednji sastanak, koji je upravo završen u Ohridu, direktor Sokoja naglašava:

-Posle izlaganja svih predstavnika organizacija u vezi sa aktuelnim pitanjima iz života i rada organizacija, dalja tema sastanka je bila i sprovođenje Sarajevskog sporazuma, koji su sve organizacije potpisale još 2011. godine, a koji je u osnovi imao namjeru organizacija da svoje međusobno poslovanje zasnivaju na fer međusobnim odnosima. Na sastanku je jednoglasno konstatovano da organizacije poštuju ovaj Sporazum, kao i da su svoju međusobnu saradnju podigle na zavidan nivo. To je sve vrlo važno za njihovo poslovanje, a posebno za ostvarivanje autorskih prava svih naših članova, čiji se repertoari često koriste na teritorijama na kojima ostvaruju pravo preko svih ovih organizacija.

Kako nam kaže direktor Manojlović, svijest da jedni drugima nismo konkurencija, vrlo je bitna za dobro funkcionisanje prikupljanja naknada za naše autore i članove.

FOTO:
FOTO:

-Međusobno pružanje pomoći u situacijama kada se neka organizacija nalazi u problemu bilo koje vrste, omogućava nesmetano funkcionisanje cijelog sistema. Svaka disfunkcija u radu osjeća se u cijelom regionu, jer  naši autori i njihov repertoar, odnosno muzika, ne prepoznaje uspostavljene granice među nama.

Postavljamo pitanje direktoru Manojloviću u vezi sa važnošću Ohridskog sporazuma, o kome je takođe bilo reči na ovom skupu.

-Ohridski sporazum je rezultat rada Radne grupe koja je formirana od strane predstavnika svih regionalnih organizacija, a kao odraz potrebe da se riješe tzv. ‘mješovita dela’ odnosno situacija različitog poentiranja uloga pojedinih autora na delu (muzike, teksta i aranžmana), a koji postoji u različitim organizacijama. Naknadno je podstrek radu ove Radne grupe dao i Cisak, naša krovna organizacija, uvidjevši važnost ove teme. Na sastanku je postignuta saglasnost oko predloženog teksta, koji su izradile kolege iz HDS ZAMP iz Hrvatske, a sada predstoji potpisivanje tog dokumenta. To će razrešiti mnoge ‘konflikte’ koji se pojavljuju na muzičkim delima i omogućiti da novac lakše i brže stigne do autora.

Na kraju našeg razgovora direktor Sokoja, Dejan Manojlović kaže:

-Ne mogu, a da se ne osvrnem na izvanrednu organizaciju skupa, kao i sjajno gostoprimstvo koje su nam pružili naši domaćini, prije svih direktorka ZAMP MAKEDONIJA Antoneta Tokovska Kotevska, sa svojim saradnicama, ali i Predsednik Skupštine ove organizacije g. Borče Nečovski i Predsednik Nadzornog odbora g. Vančo Tarabunov i sami uvaženi makedonski autori. I više nego što je to uobičajeno, oni su se potrudili da naš boravak na Ohridskom jezeru bude nezaboravan.

Prihvati notifikacije