Kolumne

LATINOAMERIKANA - mit i muzika: Kubanski Taino indijanci

Karipska ostrva su po arheološkim istraživanjima bila naseljena negdje oko 5000 god.p.n.e.

FOTO: ANCIENT PAGES
FOTO: ANCIENT PAGES

Pronađeni su tragovi prisustva drevnih lovaca sakupljača čiji se broj širio sve do početka nove ere. Tada se pojavljuju grupe koje su se bavile poljoprivredom i grnčarstvom porijeklom iz Južne Amerike, tačnije iz doline Amazona. Postoji više teorija o dolasku tih novih grupa, a najprihvatljivija teorija kazuje da su se najprije doselile u deltu rijeke Orinoko na obale Venecuele i Gvajane.

Zatim su preko Malih Antila ( manja ostrva: Dominika, Gvadalupe, Trinidad, Tobago i tako dalje ) naseljavali Velike Antile (Portoriko, Dominikanska republika, Kuba, Jamajka). Te grupe pripadaju aravačkom govornom područiju. Među njima, najznačajniji su svakako Taino Indijanci koji su dostigli najveći kulturni razvoj na Karipskim ostrvima. Taino Indijanci su dijelili istoriju sa drugim grupama kao što su Siboneji, Sigajo, Lukajo, Igneris i ne tako dobrodošle pridošlice Karibe.

Na čelu Taino Indijanaca nalazio se poglovaca (kacik). U njihovom društvu nisu postojale klase u pravom smislu te riječi, ali postojala je hijerarhija i jasno određena tri sloja ljudi (razlika između sloja i klase je u tome što klase posjeduju sredstva za proizvodnju).

Prvi sloj bio je kacik sam, drugi sloj činile su grupe (nitanios) bliski kacikovi ljudi, rođaci ili kacici nižeg ranga kao i ljudi koji su se bavili magijom, odnosno vračevi (buihitim) i na kraju običan narod. Na zemljištu koje je bilo zajedničko kacik je nadzirao i kordinirao aktivnosti poljoprivrednih radova, raspodjelu prinosa i viška prinosa. Nagomilavanja bogastva nije bilo jer su postojali mehanizmi za regulisanje raspodjele viška prinosa, kao što su ritualna darivanja ili gozbe (areitos).

Areito je masovna proslava koje se odigravala na trgu uz muziku i pjesmu kaciku u čast ili nekog njima važnog događaja. Pored društvenog ugleda, kacici su mogli imati više žena, a držali su i monopol nad religijom, jer su se sveti idoli čuvali u njihovim domovima.

Važno je dodati da je kacik mogla biti i žena, nameće se interesantna pretpostavka da žena-kacik sigurno nije imala više žena, dakle, vjerovatno je imala pravo na više muškaraca.

Prihvati notifikacije