Život

Ukoliko ste osoba koja doživljava nasilje u porodici ovo trebate znati i koga možete nazvati!

Svjesni smo činjenica da većina žrtava (posebno žena), po svaku cijenu, želi sačuvati porodicu i spremne su se žrtvovati za nju, bilo zbog tradicionalnog shvaćanja porodice ili zbog neizvjesnosti oko podizanja djece, nedostatka finansijskih sredstava i drugih razloga.

FOTO: UNSPLASH
FOTO: UNSPLASH
Ilustracija

Nasilje nemojte trpiti!

Trebamo svi raditi na tome da budemo pružena ruka pomoći onima kojima je potrebna!

Ukoliko ste osoba koja doživljava nasilje u porodici, trebate znati:

niste krivi za nasilje koje doživljavate.

Pročitajte još

razgovarajte s nekim o tome šta vam se dešava, krivica i stid su na nasilniku;

dokumentirajte svoje povrede (što prije otiđite do liječnika i uzmite potvrdu o povredama);

nasilje u porodici uništava porodicu;

nasilje u porodici najviše pogađa djecu i ostavlja teške posljedice;

žene i djeca su najčešće žrtve nasilja!

Imate pravo potražiti pomoć! Kontakte telefoni na koje se možete javiti i prijaviti nasilje:

SOS crvena linija za žrtve nasilja 033 222 000

Plavi telefon 080 05 03 05

JU”Kantonalni Centar za Socijalni rad” Sarajevo 033 723-640

MUP KS 033 /206-666

Psihološko savjetovalište sa otvorenim telefonskimlinijama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo: 033 704 824 033 704 826

Nakon prijave nasilja, koja može biti anonimno, dobit će adekvatnu informaciju na koji način pristupiti rješavanju problema nasilja ili sprečavanju nasilja, tj. kome se obratiti za dalju pomoć.

U slučaju potrebe, nakon telefonske prijave može se koordinirati intervencija policije i nadležne službe socijalne zaštite, odnosno postoji mogućnost koordinacije zbrinjavanja u Sigurnu kuću.