Šušnjar: Sistemski riješiti pitanje ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja
bih

Šušnjar: Sistemski riješiti pitanje ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja

Koordinacioni odbor za praćenje Gender akcionog plana (GAP) Unsko-sanskog kantona za period 2022-2025. godina, u okviru plana praćenja stanja i saradnje sa drugim akterima na unapređenju stanja ravnopravnosti spolova na području tog kantona, uz podršku Misije OSCE u BiH je održao nedavno tematsku sjednicu s predstavnicima organizacija civilnog društva radi definiranja prioriteta za djelovanje u oblasti ravnopravnosti spolova.

Prihvati notifikacije