mahir mešalić
politika

Inicijativa Demokratske fronte u Parlamentu FBiH u vezi imenovanja sudije u Ustavni sud BiH

Predsjedavajući Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) Mahir Mešalić uime tog kluba podnio je inicijativu u PFBiH da se odlučivanje o imenovanju nedostajućeg sudije/sudinice u Ustavni sud Bosne i Hercegovine odgodi do donošenja Mišljenja Venecijanske komisije na plenarnom zasjedanju, koje će biti održano 21. i 22. juna ove godine.