BiH

NAŠA TEMA Kako ostvariti prava na dječiji doplatak u FBiH: Jedna stavka vas može spriječiti

Da biste ostvarili pravo na dječiji doplatak svake godine se morate dati u šetnju od jedne do druge institucije i prikupljanje svih potrebnih dokumenata.

FOTO: PIXABAY
FOTO: PIXABAY

Nakon što u matičnom uredu općine izvadite rodni list za dijete i kućnu listu, potrebne su vam i kopije CIPS-ove lične karte za oba roditelja, kao i potvrde o prijavi prebivališta iz ureda CIPS-a.

Za djecu stariju od 18 godina škola/fakultet koji pohađaju moraju izdati potvrdu o redovnom školovanju, a roditelji koji su na birou za zapošljavanje također moraju donijeti potvrdu da su na tamošnjoj evidenciji.

Ovu informaciju za portal Bosnainfo potvrdili su nam iz općine Novi Grad.

“Djeca do 18 godine, dakle učenici osnovne škole, nisu dužna donijeti potvrdu o redovnom školovanju i njihova mjesečna primanja su 113 KM, dok studenti moraju donijeti dokaz o redovnom studiranju”, kazali su nam iz Općine.

U nastavku pogledajte koja dokumentacija vam je potrebna da biste ostvarili pravo na dječiji doplatak:

To znači da dijete koje ostvari pravo na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja dužno je da u svakoj kalendarskoj godini u periodu od 01. septembra do 31. oktobra tekuće godine, nadležnoj općinskoj službi dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja.

U nastavku pogledajte Zahtjev za priznavanje prava na dječiji doplatak za vrijeme redovnog studiranja:

Prema riječima vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo Srđana Srdića, do problema za ostvarivanje dječijeg dodatka najčešće porodice dolaze zbog iznosa plaće.

“Znam samo da mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne smiju prelaziti određeni iznos. Ne znam tačno o kojem iznosu je riječ”, kazao je kratko za BosnaInfo Srdić.

Tragom ove informacije saznajemo da je Pravilnikom propisana potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na dječji doplatak po federalnom propisu.

“Zakon propisuje da pravo na dječji doplatak mogu ostvariti djeca do navršene 18. godine, ukoliko zajednički mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plaće u Federaciji i ako dijete nije smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u razdoblju dužem od 30 dana.”

Podsjetimo, Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH počeo se primjenjivati od 9. oktobra 2022. godine.

Kada je riječ o ostvarivanju prava na dječji doplatak, Ministarstvo rada i socijalne politike je dalo uputu za postupanje u postupku priznavanja prava na dječji doplatak prema Zakonu nadležnim centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite koji su prvostupanjsko tijelo i koje o pravu na dječji doplatak odlučuju u prvom stepenu, u kojoj je dana sljedeća uputa: Ako se prilikom poređenja podataka iz kućne liste s podacima iz CIPS-ovih prijavnica utvrdi njihovo međusobno nepodudaranje u pogledu adrese prebivališta, tada će nadležno prvostepeno tijelo uputiti podnositelju zahtjeva da izvrši prijavu svih navedenih članova domaćinstva na istu adresu prebivališta i tek onda podnese zahtjev.