BiH

Grubiša: Kreirati esencijalnu listu lijekova

Vršilac dužnosti direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Nataša Grubiša izjavila je da bi trebalo kreirati esencijalnu listu lijekova koja, prema Zakonu o lijekovima BiH, predstavlja minimum medikamenata koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

FOTO: NEZAVISNE.COM
FOTO: NEZAVISNE.COM

Grubiša je u intervjuu Srni izjavila da bi kreiranje esencijalne liste još više osiguralo dostupnost osnovnih lijekova.

“Sa ovom listom proizvođači lijekova bi morali stalno na raspolaganju imati utvrđene količine esencijalnih lijekova, s ciljem osnovne zaštite zdravlja stanovništva. To bi značilo jednaku dostupnost osnovnih lijekova za svakog građanina, bez obzira gdje živi”, pojasnila je Grubiša.

Ona je podsjetila da postoje razmimoilaženja mišljenja entiteta kada je riječ o esencijalnoj listi, te izrazila nadu da će ovo pitanje biti jedna od tema u narednom periodu.

Potrebno mijenjati pravilnik o cijenama lijekova

Kada je riječ o cijenama lijekova, Grubiša smatra da bi postojeći pravilnik, koji proizilazi iz Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, trebalo da bude predmet razmatranja i eventualnih izmjena i dopuna.

Ona je navela da je BiH malo i nesigurno tržište, te kao takvo neatraktivno za proizvođače lijekova, koji se često i povlače.

Pročitajte još

“Važno je stvoriti ambijent da proizvođači dolaze na tržište i da ostanu ovdje, kako bi dugoročno osigurali dostupnost lijekova, sa posebnim akcentom na efikasnost i bezbjednost”, rekla je Grubiša.

Grubiša kaže da procedure registracije lijekova i medicinskih sredstava ne trebaju da traju duže nego što je to neophodno, jer se na taj način otvara put dostupnosti i zadržavanje proizvođača na tržištu.

Prioritet – unapređenje rada i poslovnih procesa

Ona je navela da su prioriteti ove ustanove sistematizacija radnih mjesta, kao i unapređenje rada i poslovnih procesa u skladu sa preporukama Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Grubiša je rekla da je najveći izazov usklađivanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa objektivnim i stvarnim potrebama Agencije.

“Ovaj dokument mora biti strateški i razvojni jer samo tako rad Agencije može biti produktivniji, a da pravovremeno odgovorimo na sve zahtjeve i nadležnosti koje imamo. To bi trebalo da bude u interesu svih nas, jer moramo ići naprijed, ka efikasnosti procesa, a ne da nam breme budu neka stara vremena ili prakse”, istakla je Grubiša.

Ona je navela da je akcenat stavljen na jačanje kapaciteta Agencije zbog mnogo zaostataka u radu i nedostatka stručnog kadra zbog, kako kaže, složene i dugotrajne procedure zapošljavanja propisane Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH.

Grubiša smatra da je potrebno pravovremeno i efikasno odgovoriti na sve zahtjeve jer je uloga Agencije važna u društvu, naročito u smislu dostupnosti, kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti lijekova na tržištu.

Reforma agencije neophodna zbog daljeg razvoja

Grubiša je naglasila da zakonski okvir u kojem Agencija radi duže od 14 godina ne omogućuje njen rast i razvoj, zbog čega je neophodna reforma.

“Reforma je potrebna kako bi Agencija postala nezavisna i još funkcionalnija, što bi značilo stručno, organizaciono i finansijsko jačanje, te bi i naša misija koja se odnosi, između ostalog, na zaštitu i promociju zdravlja stanovništva obebjeđivanjem kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih lijekova i medicinskih sredstava – na djelotvorniji način bila sprovodiva u praksi”, ukazala je Grubiša.