Kolumne

Sveobuhvatne poreske reforme

U Republici Hrvatskoj se "zakuhalo" oko ekstra poreza na dobit. I nije čudo.

FOTO: ILUSTRACIJA / PIXABAY
FOTO: ILUSTRACIJA / PIXABAY

Čudo je da u BiH nema čuda. Rješenje je kako rekoše u Udruzi poslodavaca R Hrvatske “u sveobuhvatnoj reformi poreskog sistema”. Ono što je dobro u Federaciji BiH je da su Planu reforme budućih nosioca vlasti “sveobuhvatne fiskalne reforme i izmjene iznosa najniže penzije i plate”. Tako piše.

Pitanje je kako će biti. Ono što je bitno je da se odnekle mora početi. U BiH je totalna finansijska i fiskalna nediscipina. Moj prijedlog je da se prvo počne od zakona.

Prvo, primjene važećih. Drugo, izmjene postojećih. To podrazumjeva reformu poreske administracije. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je najslabija karika sistema. Entitetske poreske uprave i poreska uprava DB nemaju kapacitet.

Znači ne postoje administrativno- tehnički uslovi za sprovođenje poreske politike. Rješenje je u jedinstvenoj poreskoj administraciji BiH. Radi se o administrativnim i tehničkim poslovima. Fiskalna suverenost bi ostala na nivou entiteta i DB kako je to propisano Ustavom BiH.

Pročitajte još

Jedinstven carinski prostor sa jedinstvenom administracijom je preduslov borbe protiv kriminala i uspostavljanja sistema fiskalne i finansijske discipline. Sve dok u BiH postoje dva asimetrična rješenja u vođenju fiskalne politike teško ćemo ostvariti preduvjete za sveobuhvatnu reformu poreskog sistema.

Ostaje nam samo poreska harmonizacija i poreska konkurencija. U takvim uslovima postoji objektivna šansa da se u Federacija BiH ispune uslovi sveobuhvatne fiskalne reforme. Za to mora postojati volja i znanje. Sadašnje stanje je skup loših praksi koje treba hitno napustiti. Uz mala poboljšanja moguće je napraviti dobre pomake. Prvi potez neka bude povećanje minimalnih plata i penzija uz smanjenje i ukidanje stopa doprinosa na i iz plata. Ekstra profiti bi se prvo morali ukinuti kroz sivu ekonomiju. Progresivne stope direktnih poreza kriju veliku rezervu.

Da bi se to sprovelo more se uspostaviti sistem finansijskog izvještavanja i pokretanja stečaja za sve koji imaju blokirane račune i koji ne podnose poreske prijave i finansijske izvještaje. Tek kada se uspostavi sistem poreskih prijava fizičkih i pravnih lica mogli bi procijeniti fiskalni kapacitet. Tada bi imali pravi račun i znali bi gdje se kriju ” rezerve”. Ovo što imamo u fiskalnom sistemu je tumaranje u mraku. Rezultati koji se kriju u novoj reformi su sasvim dovoljni da se popravi ekonomska i socijalna slika u Federaciji BiH.

Ujedno, to je interes radnika, poslodavaca i vlasti. Nikada bolja prilika za promjene. Šansa postoji.

Prihvati notifikacije