BiH

Predstavnički dom PSBiH podržao budžet institucija BiH i prijedlog dopuna Zakona o plaćama

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovini, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Prijedlogom ovog zakona predviđeno je da se plaće i naknade imenovanim i izabranim osobama u institucijama BiH koje imaju koeficijent iznad 8,0 obračunavaju uz primjenu osnovice od 535,00 KM.

U obrazloženju predloženog zakona navodi se da je, ne dovodeći u pitanje potrebu i opravdanost povećanja visine osnovice za obračun plata državnim službenicima i drugim zaposlenim u institucijama BiH, Predsjedništvo BiH stanovišta da nije opravdana linearna primjena ovog zakona niti je opravdano istovremeno linearno povećanje plaća i svim imenovanim i izabranim osobama s najvišim koeficijentima u institucijama BiH, što uključuje i izabrane poslanike i delegate u PSBiH, članove Vijeća ministara BiH te članove Predsjedništva BiH.

Poslanici su danas, po hitnom postupku, usvojili Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, koji je predložilo Predsjedništvo BiH.

Za predloženi budžet glasao je 21 poslanik, 16 ih je bilo protiv i dva suzdržana.

Usvojen je i zaključak da Predstavnički dom PSBiH Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu uputi na razmatranje Domu naroda državnog parlamenta po hitnom postupku.

Predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić je jučer najavio da bi, ukoliko Predstavnički dom danas usvoji budžet institucija BiH za 2023. godinu, sutra trebala biti održana i hitna sjednica Doma naroda na kojoj bi se razmatrao ovaj dokument.

Prihvati notifikacije