BiH

UIO BiH: Evo šta se oslobađa od plaćanja uvoznih dažbina na granicama Bosne i Hercegovine

Odredbama člana 207. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini propisani su slučajevi oslobađanja od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina (carinske povlastice).

FOTO: ILUSTRACIJA/MILAN PILIPOVIĆ/RINGIER
FOTO: ILUSTRACIJA/MILAN PILIPOVIĆ/RINGIER
Ilustracija

Odlukom o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina  propisuju se uslovi i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u slučajevima propisanim članom 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i ograničenja u pogledu raspolaganja robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, kao i za oslobađanja od plaćanja izvoznih dažbina pri izvozu.

Od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina oslobađa se:

Oprema koja predstavlja ulog stranog lica

Oprema za proizvodnju

Roba za vojne i policijske snage i kazneno- popravne ustanove

Roba za deminiranjeRoba za projekte obnove i rekonstrukcije

Oprema za organe civilne zaštite i vatrogastva

Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište iz druge države

Roba koja se uvozi povodom sklapanja braka

Lična imovina naslijeđena u drugoj državi

Školska oprema, obrazovni materijali i povezani predmeti domaćinstva

Roba zanemarive vrijednosti

Pošiljke koje fizičko lice šalje drugom fizičkom licu

Proizvodna sredstva i druga oprema koja se uvozi u svrhu prenosa djelatnosti iz druge države

Proizvodi koje poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine dobiju na posjedima koji se nalaze u drugoj državi

Sjeme, gnojivo i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjevi koje unose poljoprivredni proizvođači iz drugih država

Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika

Obrazovni, naučni i kulturološki materijali, naučni instrumenti i uređaji

Laboratorijske životinje i biološke ili hemijske materije namijenjene za naučno istraživanje

Terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagensi za određivanje krvne grupe i vrste tkiva

Instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnostikovanje ili liječenje

Referentne supstance za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda

Farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima

Roba za humanitarne organizacije

Roba za potrebe slijepih lica

Roba za potrebe drugih hendikepiranih lica

Roba za žrtve nesreće

Putnički automobil koji uvozi invalidno lice

Odlikovanja i priznanja

Pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa

Roba namijenjena monarsima ili šefovima države

Roba uvezena u promotivne svrhe

Roba koja se uvozi za ispitivanje, analizu ili testiranje

Pošiljka poslana organu koji štiti autorska prava ili industrijska i komercijalna patentna prava

Turistička informativna literatura

Razni dokumenti i predmeti

Pomoćni materijali za utovar i zaštitu robe tokom prevoza

Slama, krma i hrana za životinje tokom prevoza

Gorivo i mazivo u drumskim motornim vozilima i posebnim spremnicima

Materijali za gradnju, održavanje ili ukrašavanje spomen ploča ili groblja za žrtve rata

Kovčezi, pogrebne urne i ukrasni pogrebni predmeti

Oslobađanje po osnovu međunarodnog sporazuma

U Bosni i Hercegovini trenutno nisu propisane izvozne dažbine.

Roba zanemarive vrijednosti čija je ukupna vrijednost do 300,00 konvertibilnih maraka po osobi ili pošiljci

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za: alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode i duvan i duvanske proizvode, a sve detalje pogledajte na stranici UIO BiH na linku OVDJE.

Prihvati notifikacije