BiH

Vijeće ministara BiH o migracijama u BiH i upravljanju granicom

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za 2023. godinu.

FOTO: VIJEĆE MINISTARA BIH
FOTO: VIJEĆE MINISTARA BIH
Arhiva

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog strategije i akcijskog plana provođenja Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2024 2029. godine, kao i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana provođenja Strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za 2023. godinu.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o osnivanju Državne komisije za granicu BiH.

Pred ministrima bi se trebala naći i Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici za 2024. godinu.

Pročitajte još

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Informacija o primjeni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom Evropske unije za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o implementaciji “Perspektiva” programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i implementaciji “Preventiva” projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH u 2023. godini.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju s NATO-om BiH.