BiH

VIJEĆE MINISTARA BiH PREKRŠILO ZAKON: Monika Mijić ponovo izabrana za v.d. agenticu BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

Vijeće ministara već nekoliko godina nije imenovalo agente BiH pred Sudom u Strazburu, već su BiH predstavljali vršitelji dužnost.

FOTO: FAKTOR
FOTO: FAKTOR

Vijeće ministara je poništilo konkurs za tri agenta Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Istovremeno je imenovalo Moniku Mijić, Bojana Bajića i Amera Hasanefendića za vršitelje dužnosti zastupnika pred Sudom u Strazburu.

Vijeće ministara već nekoliko godina nije imenovalo agente BiH pred Sudom u Strazburu, već su BiH predstavljali vršitelji dužnosti, piše Klix.

Nekima od njih mandat je više puta produžavan, a što je postalo političko pitanje nakon što je Evropski sud za ljudska prava presudio protiv Bosne i Hercegovine u predmetu “Kovačević vs BiH”. Također treba napomenuti da prema Zakonu o upravi BiH, vršilac dužnosti može vršiti svoju funkciju dva puta na period od tri mjeseca, ali ne duže. Izuzetno, to je moguće učiniti još jednom na period od tri mjeseca u naročito opravdanim slučajevima, a Monika Mijić je na toj funkciji od 2020.

Pročitajte još

“Vršilac dužnosti može biti imenovan na period koji ne može biti duži od tri mjeseca. Izuzetno, a radi sprečavanja nastanka štetnih posljedica za rad i funkcioniranje institucije, organ nadležan za imenovanje rukovodioca i zamjenika rukovodioca iz stava 1. ovog člana može donijeti rješenje o imenovanju vršioca dužnosti rukovodioca na još jedan period od tri mjeseca u naročito opravdanim slučajevima, kao što je slučaj kada postupak imenovanja rukovodioca i zamjenika rukovodiосa nije okončan i slično. Vršilac dužnosti ima sva prava, obaveze i ovlaštenja rukovodioca, odnosno zamjenika rukovodioca za vrijeme obavljanja te dužnosti”, stoji u članu 55a Zakona o upravi BiH.

Neki su sporili pravo v.d. zastupnicama Vijeća ministara Moniki Mijić i Jeleni Cvijetić da podnesu žalbu na presudu upravo jer je njihov mandat više od tri puta produžavan. Uprkos tome, v.d. agentice su to učinile.

Od prijašnjih v.d. agenata/agentica aktuelno Vijeće ministara je imenovalo samo Moniku Mijić.

Vijeće ministara je saopćilo da je upoznato s Informacijom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o isteku mandata vršitelja dužnosti zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.Na sjednici su data zaduženja nadležnim institucijama za poništavanje javnog konkursa za tri rukovodeća državna službenika na poziciji zastupnika u Uredu zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, koji je raspisan 12. 5. 2023. godine.

U Službenom glasniku BiH bit će objavljena ispravka Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zastupniku i Uredu zastupnika Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava, kako bi se uskladila s odlukom Vijeća ministara BiH s 37. sjednice, od 20. 5. 2021. godine glede uvjeta koje zastupnik mora ispunjavati za imenovanje.

Istovremeno će s ovom odlukom biti usklađen i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Zbog isteka mandata doneseno je Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti zastupnika Harise Bašić i Monike Mijić, a ranije je na osobni zahtjev ove dužnosti razriješena Jelena Cvijetić.

Istovremeno je doneseno Rješenje o imenovanju Monike Mijić, Bojana Bajića i Amera Hasanefendića za vršitelje dužnosti zastupnika do okončanja konkursne procedure, a najduže na razdoblje od tri mjeseca.