BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo Strategiju javnih nabavki, jedan od prioriteta EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju javnih nabavki u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2024. dp 2028. godine i Akcijski plan za njezino provođenje, radi jačanja kapaciteta u ovom području i ispunjavanja jednog od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Usvajanjem ove strategije, koju je pripremila Agencija za javne nabavke BiH, stvaraju se pretpostavke za moderan, transparentan, konkurentan i učinkovit sistem javnih nabavki u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije i najboljim praksama.

Strategija, uz institucionalni okvir, monitoring i pravnu zaštitu, uključuje šest strateških EU prioriteta javnih nabavki, i to profesionalizaciju, uvođenje zelenih i društveno odgovornih javnih nabava, digitalizaciju, jačanje transparentnosti, integriteta i kvalitete te centralizaciju javnih nabava, kao i povećanje pristupa malih i srednjih poduzeća tržištu javnih nabavki.

Akcijski plan, kao sastavni dio ove strategije, sadrži specifične ciljeve i mjere, uz opis aktivnosti za realizaciju, s rokovima za izvršenje, potrebnim finansijskim i ljudskim resursima, odgovornim institucijama i drugim institucijama koje doprinose implementaciji, te navodi rezultate i rizike u tim procesima.