BiH

Potvrđena optužnica u predmetu Nedžad Ćehić za ratne zločine

Sud Bosne i Hercegovine je 4. augusta potvrdio optužnicu u predmetu Nedžad Ćehić koja ga tereti da je radnjama opisanim u optužnici počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Optuženom Ćehiću se stavlja na teret da je u svojstvu pripadnika voda vojne policije 511. Slavne brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije Republike BiH i Vojske Republike Srpske, na području opštine Bosanska Krupa, prilikom napada ARBiH na položaje VRS u rejonu Kobiljnjaka, Osmače i Ćojluka, opština Bosanska Krupa, od druge polovine maja 1995. godine pa do polovine jula 1995. godine, zajedno sa drugim pripadnicima ARBiH zarobio najmanje dvadeset pet pripadnika VRS na navedenim lokalitetima.

Neposredno nakon zarobljavanja i onesposobljavanja za borbu, upotrebom vatrenog oružja ubijena su četiri pripadnika VRS, dok su preostalih najmanje dvadeset jednog ratnog zarobljenika pripadnika VRS odveli, zatvorili i držali u vojnom pritvoru 511. Slavne brdske brigade ARBiH.

Odatle su ih, kako se navodi, u tri navrata u ljeto 1995. godine, u grupama izvodili i lišili života na tri lokacije na području opštine Bosanska Krupa, saopćeno je iz Suda BiH.

Prihvati notifikacije