BiH

Otvoren Centar za migrante maloljetnike, djecu koja sama dolaze u BiH

Talas migracija koji je zahvatio cijeli svijet nije zaobišao ni našu zemlju. Tokom godina sistem zbrinjavanja ljudi u tranzitu podrazumijevao je formiranje prihvatnih centara, brigu, pružanje pomoći, kao i process praćenja svih koraka za one koji su se na tom putu zatekli u našoj zemlji.

FOTO: YOUTUBE / SCREENSHOT
FOTO: YOUTUBE / SCREENSHOT

Posebnu kategoriju u jednom takvom procesu čine djeca. Da, u našu zemlju dolaze djeca svih uzrasta koja su bez pratnje, ranjiva i koja su u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu. Takva djeca moraju biti adekvatno zbrinuta.

Upravo zato u Sarajevu je Isusovačka služba za izbjeglice otvorila Prihvatni centar za maloljetnike tražitelje azila i ranjivu djecu bez pratnje i razdvojeni djecu podržan od strane: Ministarstva sigurnosti BiH, Caritasa Švicarske, Swiss Solidarity I Caritasa BiH kroz projekt “Podrška ranjivoj grupi djece i izbjeglicama na putu kroz Bosnu i Hercegovinu” i projekta BRAT- “Balkanska ruta: Prihvat u tranzitu”.

Centar je fokusiran na pružanje sveobuhvatne podrške djeci nudeći širok raspon usluga.

Djeca moraju biti zaštićena i dok je onih koji rade na njihovom zbrinjavanju ona su u Centru sklonjena od svega što predstavlja izazov i opasnost.

Važna je spoznaja da u Centru imaju sve i da dok su tu imaju tople obroke, krov nad glavom, medicinsku njegu, čistu odjeću i obuću. Najvažnije od svega imaju ljude koji o njima brinu 24 sata, tako da se niko od njih nijednog trenutaka ne osjeća usamljeno iako su kilometrima daleko od svojih porodica.

Prihvati notifikacije