BiH

Opozicioni poslanici u Predstavničkom domu PSBiH kritikovali predloženi zakon o sukobu interesa

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je, na hitnoj sjednici, po hitnom postupku razmatrao Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Ministar pravde BiH Davor Bunoza je, obraćajući se poslanicima, kazao da je važeći zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH donio visoki predstavnik početkom 2002. godine, te da je on sedam puta izmijenjen i dopunjen.

Obrazlažući predloženi zakon, naveo je da se radi o jako strogom zakonu.

Pojašnjavajući njegove glavne značajke, kazao je da će se javno objaviti izvješća o finansijskom stanju i imovini nositelja javnih funkcija, kao i bliskih srodnika nositelja javnih funkcija, a što nije bilo propisano u trenutno aktuelnom zakonu, kao i obaveza da se jednom godišnje dostavlja izvješće, te i nakon isteka jedne godine mandata nositelju javne funkcije, da on također ponovno objavi svoje izvješće o finansijskom stanju i imovini.

Naveo je i da je sama definicija sukoba interesa proširena. Možda jedna od najvažnijih stvari je depolitizacija povjerenstva koje će odlučivati o sukobu interesa, koje će se sastojati od sedam članova. Za razliku od trenutnog zakona, članovi povjerenstva neće moći biti članovi političkih stranaka pet godina prije kandidature za člana povjerenstva, niti da su obnašali funkciju zastupnika, izaslanika, člana Vijeća ministara BiH, člana vlade na bilo kojoj razini vlasti u BiH – kazao je Bunoza.

Deset godina radnog iskustva

Dodao je kako je potrebno minimalno deset godina radnog iskustva u struci, gdje se preferira pravna struka.

Poslanik Safet Kešo (SDA) je kazao da se zakon nikada nije zvao Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.

Istaknuo je da se raniji zakon, koji mijenjaju, zvao Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, “što je suštinski potpuno različito”. Onaj ranije, koji je bio predmet nametanja visokog predstavnika, također je govorio o institucijama vlasti u BiH, ali nikada nije bio ovako sveden, ovako reduciran, da se odnosi samo na institucije na niovu BiH i da u zakonu nemamo nikakve odredbe kojom bi se niži nivoi vlasti obavezali da poštuju odredbe ovoga zakona – istaknuo je Kešo, te dodao da bi to bilo jako opravdano.

Pročitajte još

To je, smatra on, potpuna materijalna netačnost.

Poslanica Sanja Vulić (SNSD) je kazala da su, koliko je njoj poznato, zvaničnici EU pozdravili utvrđivanje ovog prijedloga zakona. Ukoliko je to Evropskoj uniji prihvatljivo, ne znam zašto ovima koji se navodno zalažu najviše za EU danas nije prihvatljivo – kazala je Vulić.

Poslanik Zlatan Begić (Demokratska fronta) je kazao da su poslanici imali 24 sata da se upoznaju sa sadržajem predloženog zakona. Proces evropskih integracija vidim kao priliku za uvođenje evropskih standarda i za donošenje dobrih zakona u interesu svih građana – kazao je Begić.

Ukazao je na nekoliko stvari zbog kojih on danas neće podržati predloženi zakon. Na prvom mjestu, razlika je u konceptu. Smatram da pravila koja se tiču sukoba interesa trebaju biti uniformna za čitavu BiH. To je razlika u konceptu, razlika u pristupu, zbog toga jer imamo nosioce javnih funkcija na nivou općina, gradova, kantona, Federacije BiH, RS-a i na kraju na nivou države BiH. To je jedan koloplet ljudi, interesa, različitih koalicija itd. – kazao je Begić.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Po njegovim riječima, trenutno na nivou BiH, u Vijeću ministara BiH, imate ljude koji imaju privatne firme, koje posluju sa milionskim iznosima na nižim nivoima vlasti, dakle ne samo sa državnim nivoom, nego i sa kantonalnog nivoa, sa entitetskog nivoa itd. Da ne govorimo o raznim imenovanjima na svih tih pet nivoa vlasti. Zato smatram, u interesu vladavine prava i stvarne borbe protiv takvih pojava koje predstavljaju samo srž korupcije, da bi trebala postojati barem neka ključna, uniformna pravila za čitavu BiH – kazao je Begić, te dodao da u predloženom zakonu ima i dosta dobrih elemenata.

Suma sumarum, naveo je on, razlika je u konceptu, mi se zalažemo da ova vrlo važna pravila budu unificirana za čitavu BiH “inače ćemo imati pravne šupljine, rupe u kojima će se ostvarivati različiti, nelegitimni finansijski interesi između nosilaca javnih funkcija na različitim nivoima vlasti”.

Poslanik Jasmin Emrić (NES – Za nove generacije) je kazao da je suština u tome “da smo mi trebali ovim zakonom ispuniti GRECO preporuku iz četvrtog kruga evaluacije, preporuku grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope”. Da sistem sukoba interesa bude ujednačen na teritoriji cijele BiH, da bude usklađen, kako bi na cijelom području BiH, na svim nivoima vlasti taj sistem funkcionirao i uradio ono za što se uspostavlja, a to je spriječio sukob interesa izabranih i imenovanih funkcionera – kazao je Emrić.

Korupcija i nepotizam

Dodao je da se ovim prijedlogom zakona to ne postiže.

– Mi suštinski ne postižemo ono što je glavni razlog ove reforme ili ovog zakona kojeg trebamo donijeti da bi dobili kvačicu od Evropske unije ili Evropskog vijeća i u konačnici ispunili tu obavezu, pa između ostalog učinili to da i ovo bude razlog da BiH započne pregovore sa EU. To ne postižemo ovom zakonom – naveo je Emrić.

Poslanik Branislav Borenović (PDP) je kazao da su korupcija i nepotizam toliko ušli u svaku poru društva u kojem živimo “da nama trebaju po pitanju sprečavanja sukoba interesa, borbe protiv korupcije, protiv nepotizma, najžešći mogući zakoni koji postoje na svijetu”. Ovo nije slučaj, ovo nije praksa, ovo zakonsko rješenje čak i pravi neku vrstu zaštite nosioca javnih funkcija u traženju načina kako da izbjegnu onu ključnu odgovornost u narednom periodu – smatra Borenović.

Poslanik Šerif Špago (SDA) je također mišljenja da je trebao biti rigorozniji zakon koji će obuhvatiti sve nosioce javnih funkcija.

Dodao je da Klub SDA ne može podržati zakon koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Nakon pauze poslanici će se izjasniti o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.