BiH

Predstavnički dom PSBiH danas o Zakonu o sukobu interesa (FOTO)

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na hitnoj sjednici, razmatra Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Vijeće ministara BiH u srijedu je jednoglasno usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri novi tekst Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnom praksom u tom području.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Iz Vijeća ministara BiH je navedeno da se donošenjem tog zakona, koji je predložilo Ministarstvo pravde, ispunjava jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH i jedan od ključnih uvjeta za dobivanje statusa kandidata.

Cilj zakona je sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih dužnosti u institucijama na nivou BiH, odnosno uklanjanje privatnih utjecaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristranosti i transparentnosti u vršenju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije, te jačanje povjerenja građana u institucije BiH.