Sarajevo

Općina Stari Grad prodaje zemljište: Mogućnost izgradnje stambenog objekta nekoliko minuta od najuže jezgre

Na svega desetak minuta od najuže starogradske jezgre i Baščaršije, u ulici Čadordžina 34 koja pripada mjesnoj zajednici Logavina, Općina Stari Grad Sarajevo prodaje zemljište za izgradnju stambenog objekta. Ovo je jedinstvena prilika za sve one koji žele da riješe stambeno pitanje izgradnjom vlastitog doma da planiraju svoju budućnost na najpoželjnijoj i najatraktivnijoj lokaciji u Sarajevu, Općini Stari Grad Sarajevo.

FOTO: OPĆINA STARI GRAD
FOTO: OPĆINA STARI GRAD

Zainteresovanim kupcima Općina Stari Grad Sarajevo nudi neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište ukupne površine 271 m2, po cijeni od 1.850 KM po m2, odnosno 232.150 KM (početna cijena) za ukupnu površinu parcele.

Na parceli se nalazi ruševni objekat koji se eventualno može rekonstruisati, dograditi, nadograditi ili porušiti i izgraditi potpuno novi objekat, a u skladu sa propisanim urbanističko-tehničkim uslovima. Novosagrađeni stambeni objekat može biti spratnosti prizemlje+2 sprata i spratnost se NE MOŽE mijenjati u smislu povećanja etaža.

FOTO: OPĆINA STARI GRAD
FOTO: OPĆINA STARI GRAD
FOTO: OPĆINA STARI GRAD
FOTO: OPĆINA STARI GRAD

Na lokaciji postoji infrastrukturna mreža, na koju se mogu izvršiti priključci i prilagoditi potrebama zahtijevanim planiranim sadržajima.

Na javni konkurs se mogu prijaviti pravna i fizička lica, a otvoren je narednih 15 dana.

Kompletan tekst Javnog konkursa o načinu i uslovima prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju zamjenskog stambenog objekta, u ulici Čadordžina broj 34, u obuhvatu Regulacionog plana Logavina pročitajte ovdje.

Prihvati notifikacije