Politika

I Denis Bećirović se oglasio povodom presude u predmetu Slaven Kovačević protiv BIH

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović oglasio se povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

“Presuda Evropskog suda za ljudska prava, po apelaciji Slavena Kovačevića, važna je odluka koja ukazuje na neusklađenost Ustava BiH sa međunarodnim pravom i općeprihvaćenim demokratskim principima i praksama. Kao i svaki drugi demokratski ustav i Ustav BiH treba biti jedan od ključnih faktora demokratizacije i razvoja države i bosanskohercegovačkog društva u cjelini.

Nemogućnost ostvarivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, garantovanih najvišim međunarodnim ugovorima, proizilazi iz ustavnih odredaba, kojim se, zapravo, u značajnoj mjeri i institucionalizira diskriminacija bosanskohercegovačkih građana.

Ranije presude Evropskog suda za ljudska prava već su ukazale da je nužno pokrenuti procese izmjene Ustava BiH i izbornog zakonodavstva, te njihovog usklađivanja sa odredbama međunarodnog prava i važećim demokratskim principima i standardima.

Presuda Evropskog suda za ljudska prava po apelaciji Slavena Kovačevića, ponovo je potvrdila diskriminaciju građana Bosne i Hercegovine.

Ovom presudom je utvrđeno kršenje aktivnog biračkog prava, odnosno pravo građana Bosne i Hercegovine da učestvuju u izboru nadležnih državnih organa. Obaveza države Bosne i Hercegovine je da osigura jednaka prava svim građanima.

Da bismo kao odgovorna članica međunarodne zajednice, istrajali na tom putu, potrebna nam je istinska podrška, primarno evropskih zemalja, koje daju kredibilitet Evropskom sudu za ljudska prava, te drugih prijateljskih zemalja. Bosna i Hercegovina je suočena sa kontradiktornostima – imamo niz važnih presuda evropskih sudova, a procesi, od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, zaobilaze presude i na taj način Bosnu i Hercegovinu udaljavaju od evropskog puta.

Presudom Evropskog suda za ljudska prava, Bosni i Hercegovini je upućena nedvosmislena poruka – država treba poduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitila svoje građane i kako bi iz procesa društveno-političkog odlučivanja eliminirala svaki oblik diskriminacije.

U skladu sa važećim (međunarodnim) demokratskim standardima, građanin je primarni politički subjekat i kao takvom mu se treba omogućiti, bez obzira na kojem dijelu bh. državnog teritorija živi i bez obzira kojoj etničkoj grupi (ne) pripada, da ima pravo da bira (i bude biran) u državne organe vlasti.

Bosanskohercegovačko društvo je pluralističko i kao takvo se treba njegovati. U takvom društvu kolektiviteti ne smiju biti iznad pojedinca!

Garancijom individualnih ljudskih prava i sloboda istovremeno se štite i brojne društvene grupe kojima građani, na osnovu svojih identiteta, pripadaju i sa kojima se u određenom dijelu poistovjećuju.

Budućnost Bosne i Hercegovine je jasna – neophodno je graditi i jačati državu i učiniti je efikasnijom u zaštiti svojih građana. Pri tome se ne smije negirati njen multikulturni karakter”, naveo je Denis Bećirović u saopćenju.

Prihvati notifikacije