Podrška EU za zapošljavanje
sarajevo

Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje

U sklopu druge faze projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje“, a prije nego što se donese konačna odluka o potpisivanju Sporazuma sa tri partnerske općine: Vogošća, Ilijaš i Hadžići, u Vogošći je upriličena verifikacijska posjeta Međunarodne organizacije rada.