Sarajevo

Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje

U sklopu druge faze projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje“, a prije nego što se donese konačna odluka o potpisivanju Sporazuma sa tri partnerske općine: Vogošća, Ilijaš i Hadžići, u Vogošći je upriličena verifikacijska posjeta Međunarodne organizacije rada.

Podrška EU za zapošljavanje
FOTO: E. MURAČEVIC

Cilj projekta je stvaranje preduslova za kreiranje novih održivih radnih mjesta na lokalnom nivou kroz uspostavu lokalnog partnerstva za zapošljavanje i kreiranje i provedbu programa podrške za aktivaciju i integraciju nezaposlenih osoba na tržište rada u skladu sa specifičnim potrebama poslodavca.

Podrška EU za zapošljavanje
FOTO: E. MURAČEVIC
Podrška EU za zapošljavanje
FOTO: E. MURAČEVIC

Glavni podnosilac ovog projekta je Općina Vogošća, a ostali subjekti istog su Općine Ilijaš i Hadžići, SERDA, Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Srednjoškolski centri Hadžići i „Nedžad Ibrišimović“ iz Ilijaša, te privrednici iz ove tri općine: AMA Adriatic d.o.o., MDG International d.o.o., RCBNanotehnologija d.o.o., Stamen Modules d.o.o., Alu-point d.o.o., MBA Centar d.o.o., Tarčin, International Development Company d.o.o., Hotel Monti d.o.o.