Održan sastanak u Vladi FBiH o problematici izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac održao je danas u Sarajevu, u zgradi Vlade Federacije BiH sastanak s ministricom okoliša i turizma Federacije BiH Editom Đapo i predstavnicima nadležnih federalnih institucija u vezi s problematikom izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Na sastanku je razgovarano o budućim koracima i aktivnostima koje će nadležne institucije u Federaciji BiH provoditi na osnovu definisanog plana rada Ekspertskog tima za Trgovsku goru.

Akcioni plan

Današnji sastanak uslijedio je nakon što su prethodno obavljene konsultacije sa resornim institucijama u RS o istoj temi.

– Nadležne institucije Federacije BiH prihvatile su model koji smo uspostavili sa institucijama RS. To konkretno znači da će, po uzoru na RS, institucije Federacije BiH napraviti akcioni plan sa troškovnikom koji će dostaviti Vladi FBiH na usvajanje – istakao je Košarac.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Dodao je da će institucije RS i Federacije BiH, na osnovu plana rada Ekspertskog tima, vršiti istraživanja na teritoriji RS, odnosno FBiH, te da će troškovi tih aktivnosti biti finansirani iz entitetskih budžeta.

Podsjetio je da je Vlada RS već odobrila milion KM za istraživanja na njenoj teritoriji, te istakao da postoji spremnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma da i u budžetu Federacije BiH blagovremeno budu obezbijeđena sredstva za aktivnosti na teritoriji ovog entiteta. Važno je da što prije počnemo sa istraživanjem terena. Republika Srpska već je definisala svoj Akcioni plan i očekujem da će Federacija BiH u najkraćem roku postupiti isto. Stoga vjerujem da ćemo već iduće sedmice verifikovati nacrte akcionih planova Republike Srpske i Federacije BiH, kako bismo ubrzano provodili planirane aktivnosti – rekao je Košarac.

Naglasio je da postoji visok stepen usaglašenosti nadležnih institucija na svim nivoima vlasti kada su u pitanju dinamika i način provođenja aktivnosti koje su definisane planom rada Ekspertskog tima.

– Ohrabrila me je vidljiva mobilnost i spremnost na punu koordinaciju svih nadležnih tijela. Naša primarna zadaća i nulti prioritet je da onemogućimo Hrvatsku da na samoj granici pravi sporno odlagalište. Imamo potrebne kapacitete i novčana sredstva, ali i potpunu motivisanost i posvećenost da na temelju naučnih argumenata branimo interes građana u BiH – poručio je Košarac.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Puna mobilnost

On je informisao učesnike današnjeg sastanka da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zvaničnim putem obavijestilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske da Bosna i Hercegovina izražava namjeru da učestvuje u postupku procjene uticaja na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, te da će u definisanom roku dostaviti zahtjeve i ključna pitanja koja bi trebalo da budu razmotrena u studiji o uticaju na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada na ovoj lokaciji.

– Zahtijevam punu mobilnost i angažovanje Pravnog i Ekspertskog tima po ovom pitanju. Ekspertski tim će do 20. marta dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno primjedbe i pitanja koja bi trebalo da budu razmotrena u studiji uticaja na životnu sredinu – rekao je ministar Košarac.

On je najavio da će članovi Ekspertskog i Pravnog tima u četvrtak boraviti u posjeti Novom Gradu, kao jednoj od potencijalno ugroženih opština izgradnjom spornog odlagališta na Trgovskoj gori, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Prihvati notifikacije