BiH

Muslić: Prostora za deponovanje u BiH sve manje, otpad nije smeće već resurs

BiH je trenutno u velikom zaostatku kada je riječ o odvojenom prikupljanju i iskorištavanju otpada kao resursa - izjavila je Sendžana Muslić iz Privredne komore Federacije BiH, koja zajedno sa nLogic Advisory i partnerima ove sedmice u Sarajevu organizuje dvodnevnu konferenciju „Otpad - Resurs za razvoj cirkularne ekonomije u BiH“.

FOTO: PKFBIH
FOTO: PKFBIH

Osnovna poenta cirkularne ekonomije, kako je kazala Muslić za Fenu, jeste da otpad nije smeće već resurs kojim se zamjenjuju prirodni resursi i štedi energija i voda.

– Kada se otpad odvojeno sakupi po vrstama taj otpad postaje kvalitetan resurs. Naprimjer, reciklažom jedne tone starog papira štedi se 24 stabla drveta, 26 tona vode, a sačuvaju se tri m3 deponijskog prostora ili reciklaža jedne tone plastike štedi 450 litara nafte, itd. Muslić je naglasila da su brojni primjeri ušteda korištenjem otpada kao resursa i da je značajno interesovanje privrede u tom segmentu.

Podsjetila je da je Privredna komora FBiH sredinom novembra oformila Udruženje komunalne privrede i zaštite životne sredine FBiH radi riješavanja brojnih nagomilanih problema u komunalnoj privredi. Predstojećom konferencijom žele pomoći privrednicima i komunalnim preduzećima da se uvežu i zajednički pokušaju unaprijediti cijelokupni sistem upravljanja otpadom. S jedne strane postoje problemi, ali sa druge strane, naglasila je Muslić, imamo veliku priliku za razvoj i unaprijeđenje u iskorištavanju otpada.

Za smanjenje otpada, po njenim riječima, prije svega treba raditi na odvojenom prikupljanju otpada iz domaćinstava kao i iz privrednih subjekata, da bi se dobila kvalitetna sirovina koja bi se mogla kvalitetno koristiti.

Cementare su zainteresovane za proizvodnju RDF-a, tzv. goriva iz otpada, a postoji i velika mogućnost za kompostiranje bio-otpada. Ove tehnologije bi smanjile količine otpada skoro do 90 posto. U mnogim zemljama transformacija komunalnog organskog otpada/anaerobna digestija posljednjih godina postala je sve popularnija kao održiva tehnologija koja proizvodi ‘zelenu’ energiju – dodala je Muslić.

Navela je da se recikliranje veoma slabo koristi, te da svjedočimo brojnim problemima na deponijama otpada jer je prostora za deponovanje u BiH sve manje. Svjedočimo i nepravilnom odlaganju otpada na mnogim divljim deponijama kao i našim rijekama koje nažalost često izgledaju kao deponije smeća.

Konferencija o temi „Otpad-resurs za razvoj cirkularne ekonomije u BiH „ bit će održana 7. i 8. decembra u Sarajevu i okupit će donosioce odluka na svim nivoima, stručnjake, poduzetnike, finansijere, javna komunalna preduzeća, predstavnike nevladinog sektora.

Cilj je, zaključila je Muslić, omogućiti bolje upravljanje otpadom u FBiH.

Prihvati notifikacije