BiH

Reilly: Stvarati okruženja u kojima nema mjesta rodno-zasnovanom nasilju

Borba protiv rodno-zasnovanog nasilja jedan je od ključnih prioriteta Ujedinjenog Kraljevstva.

FOTO: AMBASADA UK
FOTO: AMBASADA UK

Stoga je, u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno-zasnovanog nasilja, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini, Julian Reilly, danas ugostio predstavnike i predstavnice civilnog društva, sudstva, tužilaštva i policije koji se bave ovim problemom.

Razgovor se fokusirao na izazove koje nosi borba protiv rodno-zasnovanog nasilja i nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini (BiH). Lokalni akteri i akterke su dali širok pregled trenutnog stanja, svako iz svog profesionalnog ugla, te iznijeli prijedloge o konkretnim koracima koji bi se trebali ili mogli preduzeti kako bi se smanjio stepen nasilja.

Iz Ambasade poručuju da je nasilje nad ženama i djevojčicama najšire rasprostranjeno kršenje ljudskih prava, koje nije zaobišlo nijednu zemlju na svijetu, a, nažalost, ni BiH. BiH je usvojila većinu međunarodnih standarda za zaštitu prava žena, uključujući Istanbulsku konvenciju Vijeća Evrope i Konvenciju UN-a o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.

Međutim, podaci sa terena više nego jasno pokazuju da to nije dovoljno. Istraživanja pokazuju da je u BiH svaka druga žena ili djevojčica starija od 15 godina bila izložena nekom obliku rodno-zasnovanog nasilja, dok 84% žena nije prijavilo nasilje policiji, jer su smatrale da ono nije „dovoljno ozbiljno“ ili da je „porodična stvar“. Podaci Misije OSCE-a iz avgusta ove godine pokazuju da je od 2015. godine 56 žena izgubilo život nakon što su bile izložene rodno-zasnovanom nasilju, a samo u periodu 2021-2022. godine, 19 ubistava je klasifikovano kao femicid – istaknuto je.

Učesnici današnjeg sastanka usaglasili su se da problem rodno-zasnovanog nasilja zahtijeva holistički pristup, usku saradnju svih aktera, odlučnost i posvećenost.

Donosioci odluka, zvanične institucije, policijske i pravosudne strukture, kao i organizacije i pojedinci u direktnom dodiru sa osobama koje su doživjele nasilje, imaju odgovornost i obavezu da zajedno rade na podizanju svijesti i prevenciji nasilja, unapređenju zakonske regulative, adekvatnoj provedbi zakona, jačanju sistema podrške, kontinuiranom ulaganju u zaštitu i prevenciju, rušenju postojećih rodnih normi i osnaživanju žena.

Naglasili su i da je podrška međunarodnih organizacija i vlada poput Ujedinjenog Kraljevstva dobrodošao doprinos već postojećim lokalnim inicijativama.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva već godinama podržava funkcionisanje mreže sigurnih kuća, te sa vjerskim zajednicama, organizacijama civilnog društva, mladima, pravosudnim institucijama, policijom, univerzitetima i Oružanim snagama BiH radi na stvaranju nulte tolerancije prema nasilju i zalaganja za rodnu jednakopravnost, saopćeno je iz Ambasade Velike Britanije u BiH.