BiH

Propust institucija: Prevareno 19 bh. građana, kupaca nekretnina u Neumu

Dotrajalo radničko odmaralište na obali Jadrana u Neumu, koje je izgradio nekadašnji privredni gigant "Feroelektro", godinama je plijenilo pažnju investitora zbog atraktivne lokacije.

FOTO: ESET MURAČEVIĆ
FOTO: ESET MURAČEVIĆ

Izgradnja hotela na ovom mjestu bila je u planu i Općine Neum i ovog preduzeća, ali apartmane koje tek ulica dijeli od gradske plaže je 2021. godine kupilo 19 građana Bosne i Hercegovine (BiH).

Kupci su 30 nekretnina na licitaciji na Općinskom sudu u Čapljini platili više od tri miliona KM, piše CIN.

Nadali su se zaradi od iznajmljivanja tokom turističke sezone, ali umjesto toga dočekala ih je dugogodišnja borba sa Općinom Neum u vezi sa vlasništvom nad vrijednim nekretninama.

Općina im ne dozvoljava da ih koriste, da plate porez i da se uknjiže kao njihovi vlasnici.

“Ako sam ja uložilo u nešto pare, ja želim te pare da izvučem. Hoću da platim porez, hoću sve pošteno”, kaže Fadil Spahić iz Sarajeva, jedan od sedam kupaca koji su razgovarali sa novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN).

Međutim, Dragan Jurković, načelnik ovog primorskog gradića, osporava prodaju odmarališta, tvrdeći da na osnovu propisa Hrvatske Republike Herceg-Bosne (HRHB) ono pripada Ugostiteljsko-turističkom poduzeću “Odmaralište Neum”, osnovanom 1994. godine.

S druge strane, preduzeće “Feroelektro” se smatra vlasnikom nekretnine.

Novinari CIN-a otkrivaju da pravo vlasništva nad objektom nemaju ni jedni ni drugi, već Federacija BiH.

Prilikom prijave imovine u postupku privatizacije “Feroelektro” je bio u obavezi isknjižiti ovaj objekat sa preduzeća, dok “Odmaralište Neum” nije ispunilo zakonske uslove za upis vlasništva.

Odmaralište je, stoga, shodno zakonima iz oblasti privatizacije, trebalo postati državno.

Federalne vlasti su po okončanju rata prepustile Uredu visokog predstavnika za BiH (OHR) da se izjasni u vezi sa pitanjem dvojno iskazane imovine u preduzećima, što OHR nikada nije uradio.

Stoga je “Feroelektro” d.d. Sarajevo neosnovano ostalo upisano u zemljišnim knjigama kao vlasnik odmarališta.

Pročitajte još

To je bio osnov za Općinski sud u Čapljini da se na inicijativu radnika upusti u prodaju nekretnina radi namirenja plata i doprinosa koje im ovo preduzeće duguje.

Vlasti u FBiH nisu poduzele ništa da riješe nastali problem, a nadležni ministar trgovine Amir Hasičević je novinarima rekao da je nastala situacija u Neumu “totalni haos”.

Pitanje je da li je bilo zakonskog osnova. Ukoliko nešto i nije vlasništvo “Feroelektra”, kako se neko mogao uopšte naplatiti iz toga na ime obaveza “Feroelektra”?

No, kupce jedino zanima kako steći vlasništvo nad nekretninama koje im je Sud prodao.

“To Herceg-Bosna, to mene ne interesuje. Ja sam u Bosni i Hercegovini. Mene interesuje ono šta sam ja kupio”, rekao je kupac Spahić.

Bitka za radničke kvadrate

Nasuprot gradskoj plaži u Neumu višespratna zgrada sa desetinama apartmana je od 1969. godine bila u vlasništvu nekada uspješnog državnog preduzeća “Feroelektro” d.d. Sarajevo koje se bavilo unutrašnjom i vanjskom trgovinom.

“Mi smo donedavno imali 35 apartmana, četiri poslovna prostora i 2.000 kvadrata građevinskog zemljišta koje je po Regulacionom planu predviđeno za hotel”, kaže Mirsad Jašarević, bivši v.d. direktora “Feroelektra”.

Priča o investiranju je propala zbog dugovanja preduzeća prema bivšim radnicima i zbog toga je odmaralište završilo na sudskoj prodaji 2021. godine.

No, ispostavit će se da ova prodaja nije samo na štetu radnika, već i novih kupaca odmarališta i države.

Bitka za radničke kvadrate u Neumu vodi se još od 90-ih godina. Odmaralište je tada pokušalo preuzeti Ugostiteljsko-turističko poduzeće “Odmaralište Neum”.

Ovo preduzeće je sredinom 90-ih osnovala grupa radnika “Feroelektra” iz Hercegovine koji su izgubili vezu sa matičnim preduzećem u Sarajevu zbog ratnih zbivanja.

Novo preduzeće su formirali na osnovu Uredbe o privremenom organiziranju poslovanja gospodarskih subjekata i organizacijskih oblika pravnih osoba na teritoriji HRHB-a.

“Znači, kada je registrirano poduzeće, tada su važili ti zakoni”, rekao je načelnik Neuma Jurkovi.

Ova uredba je omogućila uposlenicima da formiraju nova društva koja će preuzeti imovinu matičnih preduzeća na teritoriji tadašnje Herceg-Bosne.

Nijedan drugi propis nije predviđao ovakvo oduzimanje imovine.

“Pravni osnov je bilo ratno stanje”, rekao je Fikret Talić, pomoćnik direktora za prodaju u Agenciji za privatizaciju FBiH.

Tako je “Odmaralište Neum” u svoj osnivački kapital uvrstilo nekretninu, ali u zemljišnim knjigama nisu upisali vlasništvo.

“Ovo preduzeće niti je živilo niti radilo, niko nije vršio promjene u zemljišnim knjigama. Naravno, nije imao ni osnova dok se nije to sve uskladilo sa zakonom”, kaže Talić.

Uredba je u poslijeratnim godinama prestala važiti, a ukidanjem Herceg-Bosne i formiranjem Federacije BiH preduzeće je trebalo preregistrovati u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, upisati kapital i imenovati rukovodstvo − što se nije desilo.

Iz danas nadležnog Općinskog suda u Mostaru potvrđuju za CIN: “Kod ovog društva je bio samo upis osnivanja”

Kada je Agencija za privatizaciju u FBiH 2000. godine odobrila program privatizacije i početni bilans “Feroelektra” d.d. Sarajevo, iz imovine preduzeća je isključeno odmaralište u Neumu.

To je značilo da objekat nije predmet privatizacije te da ne može biti vlasništvo “Feroelektra”.

“Bili smo u situaciji da imate imovinu u poslovnim knjigama u dva preduzeća. Da bi se usvojio početni bilans “Feroelektra”, trebalo je tu imovinu isknjižiti da ne bi bila na dva mjesta jer ne možete je dva puta privatizirati”, pojasnio je Talić.

Vlada FBiH tada nije pronašla rješenje te je ovaj problem prepustila OHR-u koji se nikada nije oglasio. Također, OHR nije odgovarao ni na upite novinara CIN-a.

Prema Zakonu o početnom bilansu, odmaralište u Neumu je trebalo postati vlasništvo Federacije.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kaže da je greška vlasti što nisu preuzele ovu nekretninu: “Jednostavno su propuštene da se preduzmu radnje koje su zakonski bile obavezne”.

Hasičević dodaje da zbog toga sumnja u zakonitost izvršnog postupka i prodaje apartmana u Neumu pred Općinskim sudom u Čapljini koji će, kako kaže, neko morati “iščistiti”.

Gradsko javno pravobraniteljstvo Stolac koje zastupa Općinu Neum je prigovorilo Sudu na prodaju nekretnina, ali Sud je odbacio ovaj prigovor.

“Ovaj dio imovine nije privatiziran niti je dalje mogao biti etažiran i upisan kao vlasništvo Feroelektra Sarajevo”, rekli su novinarima iz Pravobraniteljstva.

Sud u Čapljini se prilikom prodaje nekretnina nije upuštao u problematiku privatizacije i zaštitu državne imovine na temelju zakona iz ove oblasti, već se oslanjao na podatke iz zemljišnih knjiga.

“Uvidom u Zemljišnu knjigu utvrđeno je da predmetne nekretnine nisu bile upisane kao vlasništvo poduzeća UTP Odmaralište Neum”, rekli su iz Suda, što pokazuje i dokumentacija preduzeća od 1969. do 1994. godine. Sutkinja Dubravka Soče, koja je vodila izvršni postupak, nije željela govoriti sa novinarima.

Također, za Jašarevića, bivšeg v.d. direktora preduzeća, prodaja i vlasništvo nad odmaralištem za “Feroelektro” nisu sporni: “Pa, postoji sud, nećemo se igrati države. Sud kada proda nekretninu, sud garantuje prodaju te nekretnine”

Iz Vlade FBiH i Agencije za privatizaciju FBiH nisu pojasnili za CIN zašto odmaralište nije upisano kao vlasništvo Federacije.

“Pa, teško je ovdje sad definisati krivca zato što neko ko je trebao da uradi neke radnje, propustio ih je i nije ih na vrijeme uradio i neko je to s druge strane iskoristio”, zaključio je Fikret Talić.

Bez poreza, bez papira

Prodajom nekretnina u Neumu “Feroelektro” treba namiriti neisplaćene plate i doprinose za 87 bivših radnika.

Od tri miliona KM od prodaje nekretnina radnicima treba biti isplaćeno oko 2,6 miliona KM.

“Onda su svi svojatali Neum, svi su pokušavali da spriječe. Pa, ja se nadam da ćemo konačno od tog Neuma imati nekakve fajde mi radnici”, rekla je Ediba Hamamdžić iz Sarajeva, bivša radnica “Feroelektra”.

“To su napravili naši očevi. To su napravili radnici ‘Feroelektra’ koje su vlasti dužne da isplate, njihove penzije, plate pošteno zarađene”, rekao je Fadil Spahić koji je kupio četiri nekretnine za više od 330.000 KM.

Kompletan tekst pročitajte OVDJE.