Kultura

Objavljena nova izdanja Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH - Bibliografije

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine objavila je tri godišnje sveske nacionalne bibliografije Bosne i Hercegovine.

FOTO: PIXABAY
FOTO: PIXABAY
Ilustracija

To su: Bosanskohercegovačka bibliografija monografskih publikacija za 2017. godinu (ISSN 1512-5165), Bosanskohercegovačka bibliografija serijskih publikacija za 2005. godinu i Bosanskohercegovačka bibliografija serijskih publikacija za 2006. godinu (ISSN 1512-5920), saopćeno je iz NUB BiH.

Prva godišnja bibliografija serijskih publikacija Bosne i Hercegovine je izašla 1977. godine pod naslovom Pregled bosanskohercegovačkih časopisa i novina (ISSN 0352-0803). Kasnije je mijenjala naslove (Bibliografija bosanskohercegovačkih časopisa i novina i Bibliografija godišnjaka i periodičnih publikacija, Bibliografija serijskih publikacija), a od 1992. godine izlazi pod naslovom Bosanskohercegovačka bibliografija serijskih publikacija.

U saopćenju se navodi da su u svaku bibliografiju uvršteni bh. časopisi, revije, godišnjaci, dnevni listovi, monografske serije. Bibliografska građa je raspoređena abecednim redoslijedom i klasificirana prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDC).

Bibliografije uključuju registar naslova, registar autora, predmetni registar, registar ISSN i stručni registar. Bibliografije serijskih publikacija za 2005. i 2006. godinu izradila je mr. sc. Dragana Bogdanović.

Glavni i odgovorni urednik izdanja bosanskohercegovačkih bibliografija je dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, a urednik mr. Dženana Tuzlak, rukovodilac Odjela bibliografije, saopćeno je.

Prihvati notifikacije