Kultura

Susret direktora biblioteka u Maglaju i Zavidovićima

Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Ismet Ovčina sa saradnicima je, u okviru planiranih radnih posjeta bibliotekama BiH u 2023. godini, posjetio Opću biblioteku Maglaj i razgovarao s direktoricom Ninom Bunjevac-Salkić i uposlenicima Biblioteke.

FOTO: NUB BIH
FOTO: NUB BIH

Razgovarano je o radu Biblioteke u proteklom periodu, radu u nacionalnom bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.BH (segmetima COBISS3 programske opreme COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond i COBISS3/Pozajmica), učešću Biblioteke u izgradnji jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema, značaju zavičajne zbirke koju posjeduje Biblioteka i saradnji sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH koja obavlja funkciju matične biblioteke.

Opća biblioteka Maglaj posjeduje fond od oko 53.000 bibliotečkih jedinica.

Ovčina je prilikom posjete poklonio Biblioteci paket knjiga iz fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, uključujući i nova izdanja Biblioteke – časopis Bosniaca God. 27 (2022), br. 27 i Bosanskohercegovačku bibliografiju monografskih publikacija za 2017. godinu.

Istoga dana, direktor Ovčina sa saradnicima posjetio je i Javnu biblioteku Zavidovići. U razgovoru s direktoricom Biblioteke Amrom Dervišić istaknuti su rezultati u realizaciji bibliotečkih projekata, radu sa korisnicima i organizaciji različitih aktivnosti koje doprinose promociji kulture i obrazovanja u Zavidovićima.

Jedna od tema razgovora bio je i doprinos Biblioteke u izgradnji jedinstvene mreže biblioteka u BiH i potrebnim uvjetima za razvoj i unapređenje bibliotečko-informacione djelatnosti na području Zavidovića pri čemu je neophodan značajan doprinos osnivača Biblioteke – Općine Zavidovići.

Fond Javne biblioteke Zavidovići iznosi oko 47.000 bibliotečkih jedinica.

Uz dogovorenu bibliotečku saradnju, Ovčina je uručio na dar i ovoj Biblioteci knjige iz fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i nova izdanja Biblioteke – časopis Bosniaca God. 27 (2022), br. 27 i Bosanskohercegovačku bibliografiju monografskih publikacija za 2017. godinu – saopćeno je iz NUB BiH.

Prihvati notifikacije