BiH

Ministar Lakić razgovarao s direktorom EPBiH: Prioritet rješavanje problema rudara

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je sa v.d.generalnim direktorom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanelom Buljubašićem o trenutnomstanju u ovom javnom preduzeću i rudnicima, te problemima sa kojim se suočavaju u radu.

FOTO: VLADA FBIH
FOTO: VLADA FBIH

Kao najveći prioritet na ovom sastanku istaknuta je stabilnost energetskog sektora uFederaciji BiH, te rješavanje nagomilanih problema rudara i drugih uposlenika u ovom sektoru,saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Iz Ministarstva ističu da je tema ovog susreta bila i pravedna tranzicija energetskog sektorakoja predstavlja jednu od ključnih aktivnosti na putu BiH ka Evropskoj uniji. Također, dodaju da jedogovorena i kontinuirana saradnja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i JPElektroprivreda BiH d. d. Sarajevo.

V.d. direktor Buljubašić zahvalio se na podršci Ministarstva ovom javnom preduzeću, teistakao da će Uprava Elektroprivrede BiH kontinuirano raditi na prevazilaženju problema u radu, kaoi ispunjavanju svih ciljeva koji su postavljeni pred Upravu, saopćeno je iz Federalnog ministarstvaenergije, rudarstva i industrije.

Prihvati notifikacije