BiH

Krivična i disciplinska prijava protiv tužioca: Odgovor "Ringiera“ na pritiske na novinara i urednike iz Banjaluke

Budući da ni nakon sedam dana Okružno javno tužilaštvo i Policijska uprava Banjaluka nisu odustali od pritiska na redakciju, novinare i urednike Srpskainfo i EuroBlica, niti su novinaru Nikoli Morači vratili mobilni telefon, ometajući ga u nesmetanom profesionalnom radu, kompanija „Ringier“ preduzima pravne korake protiv nadležnih u ovom slučaju.

FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ / RINGIER
FOTO: MIOMIR JAKOVLJEVIĆ / RINGIER

Kao prvo, biće podnesena krivična prijava protiv postupajućeg javnog tužioca zbog izvršenja krivičnog djela Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca iz člana 346. stav 1. Krivičnog zakonika RS (KZ RS).

Zatim slijedi podnošenje zahtjeva za izuzeće tužioca u skladu sa članom 42. u vezi sa članom 37. Zakona o krivičnom postupku (ZKP) RS zato što postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost.

Takođe, kompanija, putem svog pravnog tima, podnosi disciplinsku prijavu Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BIH protiv tužioca, po Zakonu o VSTS, zbog disciplinskog prekršaja tužioca iz člana 57. ovog Zakona.

Diplomatskim putem na relaciji Švajcarska – BiH biće zahtijevane informacije o razlozima i okolnostima pokretanja, te status krivičnog postupka protiv novinara Nikole Morače, kako bi se značaj istog podigao na viši nivo i ukazalo na sumnju na postojanje grubog kršenja prava garantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

“Postupanje službenika policije i tužilaštva je zloupotreba ovlaštenja koje im je Republika Srpska stavila na raspolaganje, u cilju zaštite opšteg interesa javnosti, izraz je najgrubljeg kršenja osnovnih ljudskih prava, gušenja slobode medija i stvaranja medijskog mraka, a ukoliko bismo dopustili da ovakvo postupanje navedenih lica prođe bez pravne reakcije, dopustili bismo stvaranje atmosfere straha među novinarima i njihovim povjerljivim izvorima”, stav je „Ringiera“.

Prije tačno sedam dana dogodio se pravni presedan kada su policijski službenici, u dogovoru i po nalogu javnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, protivzakonito i zloupotrebljavajući svoja ovlaštenja, u cilju otkrivanja identiteta izvora koji je navodno učinio dostupnim podatke iz jednog krivičnog postupka, najprije pokušali da „iznude“ tu informaciju od novinara “EuroBlica“ i Srpskainfo, Nikole Morače, zahtijevajući od njega da otkrije podatke o svom povjerljivom izvoru informacija.

Nakon što je to odbio, osumnjičen je za izvršenje krivičnog djela Povreda tajnosti postupka iz člana 337. KZ RS. Po istom osnovu, saslušani su i osumnjičeni odgovorni urednik Siniša Trkulja i direktor razvoja i izvršni urednik za onlajn, Boris Lakić.

Kako je čitav postupak protiv Morače i ostalih kreiran i fabrikovan, da bi postupajući policijski službenici i javni tužilac otkrili identitet osoba iz reda policijskih službenika, koji je povjerljivi izvor informacija novinara Nikole Morače, jasno je i očigledno da su organi postupka imali namjeru da kraćim i nezakonitim putem dođu do te informacije, zloupotrebljavajući svoja službena ovlaštenja i protivno krivičnopravnim odredbama Srpske.

“Prethodno iz razloga što je Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima RS jasno propisano kako se pokreće postupak unutrašnje kontrole rada policijskih službenika, te je utvrđivanje identiteta izvora informacije iz policije, kao i kontrola zakonitosti rada policijskog službenika, mogla biti sprovedena u skladu sa tim zakonom, čija je to osnovna svrha”, stav je medijske kompanije EuroBlica.

Konkretno, postupajući na navedeni način, pomenuta lica su prekoračila svoja ovlaštenja po više osnova:

Protivno čl. 10. Zakona o zaštiti od klevete, zahtijevali su od novinara da otkrije svoj povjerljivi izvor;

Protivno čl. 17. ZKP RS, protivno načelu legaliteta, pokrenuli su postupak protiv novinara Nikole Morače zbog navodnog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo iz čl. 337. KZ RS, iako su znale da novinar nije učesnik krivičnog postupka o kome je pisao novinski članak, te da samim tim ne može biti učinilac ovog krivičnog djela;

Protivno čl. 129. ZKP RS novinaru oduzela mobilni telefon, polazeći od toga da je to predmet koji može poslužiti u krivičnom postupku, iako su svjesne da telefon nema nikakve veze sa krivičnim djelom koje se novinaru stavlja na teret, niti sa radnjom izvršenja ovog djela, te ga na kraju, prijetnjama van zapisnika da ga neće pustiti iz policijske stanice dok telefon ne preda, prinudili da „dobrovoljno“ preda isti;

Protivno odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima, jer su povrijeđena osnovna ljudska prava novinara Nikole Morače – pravo na pretpostavku nevinosti, pravo na slobodu, pravo na pravično suđenje, pravo na rad, te pravo na slobodu javnog informisanja opšte javnosti.

Srpskainfo je u srijedu uputila brojna pitanja na adrese MUP RS i PU Banjaluka, ali nikakav odgovor nismo dobili. Nisu nam rekli koliko su istraga do sada pokrenuli protiv svojih službenika – inspektora ili novinara zbog “curenja” povjerljivih informacija, koliko su izvještaja po tom osnovu podnijeli nadležnim tužilaštvima, u koliko slučajeva je policija u proteklih godinu dana oduzela mobilnih telefon od novinara ili urednika zbog objavljivanja informacija iz istraga.

Policija šuti i na pitanja da li je predmet u okviru kojeg su saslušani naši urednici i novinar imao oznaku tajnosti, da li su zbog “curenja” informacija iz istrage saslušavani službenici PU Banjaluka koji vode i učestvuju u istrazi, kao i njihovi nadređeni, te ukoliko policijski inspektori – kao što tvrdi MUP RS i PU Banjaluka – nisu tražili od novinara Nikole Morače da otkrije svoj izvor, zbog čega mu je oduzet mobilni telefon?!

Još se čeka odgovor i na pitanje da li je mobilni telefon oduzet i od službenika, inspektora ili njihovih nadređenih u PU Banjaluka, a koji vode ili učestvuju u istrazi o “silovanju djevojke u Banjaluci”?, piše Srpskainfo

Prihvati notifikacije