Sarajevo

Komisija za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Centar podnijela izvještaj: Problemi su veliki, a odgovora nema...

Komisija za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Centar Sarajevo objavila je izvještaj o svojim aktivnostima za period od 17. do 30. oktobra.

Općina Centar Sarajevo
FOTO: GRAD SARAJEVO

U izvještaju se navodi da je Komisija, nakon odluke Općinskog vijeća o izmjeni Odluke o pokretanju opoziva načelnika Općine Centar, nastavila s aktivnostima i održala 4. hitnu na kojoj Komisiji nije obezbjeđeno prisustvo državnog službenika koji opslužuje Komisiju.

– Komisija je 17. oktobra općinskom načelniku, sekretaru općine, pomoćniku općinskog načelnika i odsjeku za javne nabavke elektronskim putem dostavila tražena pojašnjenja specifikacije roba, kao i nacrte ugovora, uprkos tome što izrada specifikacija i nacrta ugovora nije u nadležnosti Komisije – navodi se u saopćenju.

Na 14. redovnoj sjednici 20. oktobra, održanoj elektronskim putem, Komisija je usvojila novu Odluku o vizualnom izgledu glasačkog listića. Na ovoj sjednici Komisiji nije obezbjeđen državni službenik koji opslužuje Komisiju, kao mi na 15. redovnoj sjednici, 23. oktobra.

– S obzirom da ne raspolaže s informacijama o aktivnostima općinskih službi vezanim za postupak opoziva, Komsija je 23. oktobra uputila molbu za dostavu informacija općinskom načelniku, sekretaru, pomoćniku načelnika i odsjeku za javne nabavke, sa upitom da li su pokrenute javne nabavke glasačkih listića, štamparskog materijala i koverti,  te u kojoj su fazi.  S obzirom da Komisija nije zaprimila konkretan odgovor od općinskog načelnika i nadležnih službi, 24. oktobra je upućena nova molba za dostavu informacija sa upitom koje vrste postupaka su pokrenute za nabavku glasačkih listića, štamparskog materijala i koverti, te kada se mogu očekivati realizacije ovih nabavki. Dana 26. oktobra godine upućena je i urgencija za dostavu traženih informacija, ali Komisija do današnjeg dana nije dobila potrebne informacije – navodi se u saopćenju Komisije za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Centar.

Komisija naglašava da glasački listići za glasanje u inostranstvu moraju biti otpremljeni putem pošte najkasnije do 10. novembra 2023., te da bez obzira na sve gore navedeno, kontinuirano radi shodno rokovima propisanim Uputstvom, navodi se u saopćenju.