Sarajevo

Koliko općine u Sarajevu imaju stanova i ko ima pravo da postane korisnik jednog?

Pitanje koje nerijetko zanima mnoge jeste koliko općine u Kantonu Sarajevo imaju stanova na raspolaganju, u kakvom su stanju, da li su svi ustupljeni na korištenje i ko uopšte može ili ima pravo da aplicira kako bi postao korisnik jednog od tih stanova?

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
Ilustracija

Upravo ova pitanja uputili smo na adrese sarajevskih općina. Jedini konkretan odgovor dobili smo od Općine Ilidža.

Općina Ilidža raspolaže sa ukupno 35 stambenih jedinica, od kojih većina nije u funkcionalnom stanju i isti su predviđeni za sanaciju, u skladu sa finansijskim mogućnostima. Općina ne vrši prodaju općinskih stanova ni po kojem osnovu.

Uslovni općinski stanovi su trenutno u funkciji kratkoročnog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija, višečlanih porodica u stanju teške socijalne potrebe, ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, više sile  i sl.

Također, u završnoj fazi je i izrada posebne Odluke o raspolaganju stambenim fondom općine, kojom će se odrediti i posebni kriteriji za eventulano korištenje stambenog fonda, ali samo i isključivo u socijalnoj funkciji”, istakli su iz Općine Ilidža za Bosnainfo.

Pročitajte još

Prema podacima iz 2021. godine kako saznajemo Općina Novo Sarajevo raspolaže sa 161 stanom.

Pravo na korištenje stana prema  davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja imaju uposlenici Općine Novo Sarajevo, članovi porodice šehida – poginulog borca, umrlih ratnih vojnih invalida, djeci poginulih, umrlih i nestalih branilaca, bez oba roditelja koji su bili pripadnici OSBiH, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, civilne žrtve rata sa stepenom oštećenja više od 50 posto.

Pravo na korištenje stana imaju osobe koja u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti ostvaruju pravo na stalnu socijalnu pomoć, zaposleni u oblasti obrazovanja, sporta, kulture i zdravstva, deficitarni kadrovi, mladi ljudi koji postižu posebne rezultate u oblastima u kojima djeluju, raseljene osobe koje zbog nemogućnosti obnove prijeratnog prebivališta nisu do sada ostvarili povrat stanarskog prava ili vlasništva na području Općine.

Općina Centar je u aprilu 2024. godine nudila putem javnog oglasa devet stanova u zakup, ali su se morale ispoštovati određene procedure gdje je svakako jedan od uslova obavezno prebivalište na području ove općine. Ko je mogao aplicirati pogledajte OVDJE.

Općina Stari Grad je također ranije nudila putem javnih oglasa stanove u zakup određenim kategorijama, ali koliko stanova je tačno na raspolaganju općine nije poznato. Općine svoje stanove daju isključivo u zakup putem javnog oglasa, no nerijetko se dešava da su stanovi već ustupljeni, a da je konkurs samo formalnost.

Za razliku od nekih drugih gradova, u Sarajevu ne postoji socijalna stanogradnja za veliki broj građana. I nekretnine za stanovanje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine su sve skuplje zbog čega mnogi ne mogu imati svoj krov nad glavom.

Zasigurno da je stambeno pitanje jedno od prioriteta kojim se trebaju baviti kako općine, tako i država!