Javni poziv za dodjelu novčane pomoći djeci sa hroničnim oboljenjima i djeci sa poteškoćama u razvoju

Općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić objavljuje Javni poziv za dodjelu novčane pomoći djeci sa hroničnim oboljenjima i djeci sa poteškoćama u razvoju.

FOTO: PIXABAY
FOTO: PIXABAY
Ilustracija

Pravo učešća na Javnom pozivu za dodjelu novčane pomoći djeci sa hroničnim oboljenjima i djeci sa poteškoćama u razvoju imaju djeca sa hroničnim oboljenjima i djeca sa poteškoćama u razvoju, roditelj ili staratelj djeteta, ako je djetetu za koje se traži priznavanje prava dijagnosticirano tjelesno oštećenje.

Pravo na dodjelu novčane pomoći imaju djeca sa hroničnim oboljenjima do 18. godine života, odnosno do 27. godine života ukoliko se redovno školuju, dok pravo na dodjelu novčane pomoći imaju djeca sa poteškoćama u razvoju, bez obzira na godine života.

Djeca sa hroničnim oboljenjima su djeca oboljela od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, heaptitisa B i C, epilepsije ili dijete sa poremećajima autističnog spektra. Djeca sa poteškoćama u razvoju su djeca ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju.

Pravo na dodjelu novčane pomoći djeci sa hroničnim oboljenjima i djeci sa poteškoćama u razvoju, ostvaruje se kao mjesečna novčana naknada u iznosu od 150,00 KM u toku kalendarske godine.

Pravo na dodjelu novčane pomoći djeci sa hroničnim oboljenjima i djeci sa poteškoćama u razvoju se može ostvariti, uz ispunjavanje sljedećih uslova: da je dijete državljanin BiH i da ima prijavljeno prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo minimalno jednu godinu dana ili u kontinuitetu za djecu mlađu od jedne godineda najmanje jedan od roditelja djeteta ima državljanstvo BiH, kao i prijavljeno prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo minimalno jednu godinu dana u kontinuitetu, računajući do dana podnošenja zahtjevada je dostavljena medicinska dokumentacija iz koje je vidljiv status djeteta sa hroničnim oboljenjem ili za djecu sa poteškoćama u razvoju, Rješenje donijeto u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psihofizičkom razvoju

Prihvati notifikacije