BiH

Donesen plan službenih kontrola farmi u FBiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove donijela je operativni Plan službenih kontrola farmi/imanja goveda, ovaca, koza i drugog za 2024. godinu.

FOTO: AGROKLUB
FOTO: AGROKLUB

Kontrole će se provoditi s ciljem osiguravanja nepristrasnosti, kvalitetnog provođenja i dosljednosti službenih inspekcija koje provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani, propisa o hrani za životinje, propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i drugih utvrđenih međunarodnim ugovorima koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina.

Plan će biti realiziran u periodu od januara do decembra 2024., prema razrađenoj mjesečnoj dinamici po kantonima i gradovima.

Kantonalna tijela, dužna su Federalnom veterinarskom inspektoratu dostavljati kvartalni izvještaj o obavljenim kontrolama, a Federalna uprava za inspekcijske poslove će sve izvještaje objediniti i dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Uredu za veterinarstvo BiH i Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Plan je izrađen na osnovu metodologije propisane Uputstvom o metodologiji određivanja minimalne učestalosti službenih veterinarskih kontrola na farmama goveda, ovaca i koza. 

“Za izradu Plana su korišteni službeni podaci o farmama iz Državne baze podataka pri Uredu za veterinarstvo BiH, a za odabir farmi koje će biti predmetom kontrole će se dodatno koristiti i podaci s kojima raspolažu nadležna tijela, a koji se odnose na realizaciju godišnje naredbe, pojavu bolesti, poticaje, držanje drugih vrsta životinja, uklanjane nusproizvoda, veterinarsku zaštitu okoliša, i slično“, saopćeno je iz FUZIP-a.

Prihvati notifikacije