BiH

Ako ste porodilja koja živi u RS-u, a radite u FBiH, nemate zakonski osnov za ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu

Porodilje koje žive u entitetu Republika Srpska, a rade u Federaciji BiH i porodilje koje žive u Federaciji, a rade u RS-u nemaju jednaka prava.

FOTO: PIXABAY/ILUSTRACIJA
FOTO: PIXABAY/ILUSTRACIJA
Ilustracija

Prema postojećim zakonima kompanija čije je sjedište u Federaciji nema zakonsku obavezu isplate plate svojoj uposlenici tokom njenog porodiljskog odsustva. Naziru se tek prve inicijative da se ovaj problem riješi.

Ako ste porodilja koja živi u RS-u, a radite u Federaciji BiH, nemate zakonski osnov za ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu.

Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana Budućnost kaže:

“Evo i ja živim u području gdje su iz Modriče zaposleni ljudi u FBiH u Odžaku koji je sedam kilometara od nas ili Gradačac nekih 10 do 15 kilometara, ljudi žive ovdje, a rade u FBiH i znam da je bilo problema u nekim firmama nisu im isplaćivali pa su to oni na neki način nadomještali da im ustvari samo plaćaju poreze i doprinose da bi ona nekoliko mjeseci ostala kod kuće s malom bebom i naravno vraćala se na posao mnogo ranije nego je to zakonom propisano”.

Pročitajte još

Za razliku od Federacije BiH u enitetu Republika Srpska Zakon o dječijoj zaštiti propisuje da obračun i isplatu plate licu za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva vrši poslodavac sa sjedištem u RS-u, bez obzira na mjesto prebivališta zaposlenice.

Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike je kazao:

Problemi oko ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu u Federaciji BiH i Republici Srpskoj nastaju zbog neusklađenosti zakonske regulative. Porodilje u FBiH ostvaruju to pravo na osnovu prebivališta, a u RS-u na osnovu sjedišta kompanije u kojoj rade”.

Evidentno je da isplatu naknade plate porodilji za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva vrši poslodavac, kod koga se ista, po osnovu ugovora o radu, nalazi u radnom odnosu. Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu vrši refundaciju iste poslodavcu, koji ispunjava zakonom propisane uslove.

Zakoni o radu su usklađeni na nivou BiH i oni podrazumijevaju porodiljsko odsustvo od godinu dana na osnovu trudnoće, porođaja ili njege djeteta, ali sve ostalo j evidentno neusklađeno zbog čega žene često ne ostvaruju svoja osnovna prava.

“Problemi su također u nadležnostima određenih ministarstava. Kod nas je ministar stvo rada i socijalne politike u RS-u je ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite tako da je potrebno da u narednom periodu zajedno dođemo do najboljih rješenja kako bi porodilje i koje žive u RS-u, a rade u FBiH i obrnuto imale pravo na porodiljnu naknadu”, kaže Delić, piše N1.

Vlada FBiH je pokrenula inicijativu za rješenje ovih problema na prvoj zajedničkoj sjednici entitetskih vlada, međutim zbog činjenice da ministar zdravstva i socijalne zaštite Alen Šeranić nijje bio na sjednici pitanje je skinuto sa dnevnog reda. Međutim, ukoliko entitetskim vladama bude zaista stalo do pronatalitetne politike, ova će se pitanja morati naći na dnevnom redu narednih sjednica.

Prihvati notifikacije