Život

Zuko: Omogućiti korisnicima pravo da izabare kliniku u kojoj će raditi biomedicinski potpomognutu oplodnju

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Kenela Zuko uputila je zastupničku inicijativu Vladi Federacije BiH i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH o obustavi trošenja novca građana Federacije BiH za biomedicinski potpomognutu oplodnju, odnosno da ponište kriterije/smjernice za raspodjelu budžetskih sredstava i daju mogućnost svakoj korisnici na njeno pravo da izabare kliniku u kojoj će raditi biomedicinski potpomognutu oplodnju.

FOTO: FENA
FOTO: FENA

Zuko ističe kako iz relevantnih izvora ima informaciju da korisnici datih sredstava nisu u mogućnosti da koriste sredstva u svrhu za koju su namijenjena.

“Obzirom da je od 1.1.2023. godine biomedicinski potpomognuta oplodnja prešla u nadležnost Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH, isti je ponudio neprihvatljive uslove za sve klinike koje se ozbiljno bave ovom problematikom.Vrlo nerealno je da se pacijenticama ograničava izbor klinike u kojoj će raditi biomedicinski potpomognutu oplodnju, a klinike koje po statističkim pokazateljima imaju visok procenat uspješnosti transfera embriona u datom procesu biomedicinski potpomognute oplodnje.Prije nego je Zavod za zdravstveno stanje i reosiguranje Federacije BiH preuzeo utrošak 10 miliona KM za proces biomedicinski potpomognute oplodnje, naprimjer u Kantonu Sarajevo, tj. kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je bilo najbitnije da se dobije saglasnost nadležne komisije da žena može pristupiti procesu biomedicinski potpomognute oplodnje, a novčani iznos je bio fiksan.Sada je Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH ponudio svim klinikama uslove koji su znatno ispod svakog nivoa stvarnih potreba, te su uspješne klinike odustale od sklapanja ugovora sa Zavodom” – navodi se u obrazloženju inicijative.

Stoga je predložila nadležnom ministarstvu i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH da ponište kriterije/smjernice za raspodjelu budžetskih sredstava i daju mogućnost svakoj korisnici na njeno pravo da izabare kliniku u kojoj će raditi biomedicinski potpomognutu oplodnju, pa i u okolnostima da jedan dio one i same finansiraju ali da se zadovolji svrha biomedicinski potpomognute oplodnje, a samim tim i utroška sredstava budžetskih korisnika.

“Naglašavam da sa trenutnim utroškom sredstava gdje se onemogućava pacijenticama izbor klinike za biomedicinski potpomognutu oplodnju, a one već imaju pohranjene embrione u klinikama koje nemaju ugovor sa Zavodom, a imaju pravo na refundaciju daje prilika za tužbe, što je dodatni udar na budžet Federacije BiH”, navodi zastupnica Kenela Zuko.

Prihvati notifikacije