Politika

Zuko će uputiti inicijativu za poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom u FBiH

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Kenela Zuko (SDA), najavila je da će uputiti inicijativu kako bi se u konačnici poboljšao položaj osoba s invaliditetom u FBiH.

FOTO: FENA
FOTO: FENA

Isto je tražila i prethodnih godina, ali nije bilo dovoljno volje za to.Zuko ističe kako JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i resorno Ministarstvo moraju najhitnije moraju djelovati da bi se tretman djece smještene u Zavodu imperativno promijenio.

Smatra da je rješenje sistemsko i stručno djelovanje. Iz tog razloga je odlučila u Predstavnički dom Parlamenta FBiH uputiti inicijativu čija bi implementacija konačno doprinijela unapređenju statusa štićenika zavoda Pazarić i ostalih ustanova koje pružaju socijalnu skrb.

Tražim od Vlade FBiH i resornog ministarstva da, u skladu sa Zakonom o ustanovama socijalne zaštite, što prije započnu izradu i usvoje tri pravilnika koja se odnose na rad i socijalnu politiku, standarde pružanja zdravstvene njege i programe obrazovanja i osposobljavanja kadrova”, kaže Zuko u Facebook objavi koju je podijelila na svom profilu.

Ističe, potom, kako bi usvajanje ovih pravilnika bi, između ostalog, rezultiralo angažovanjem isključivo stručnih kadrova koji bi vodili računa o štićenicima ustanova socijalne zaštite, što do sada, prema njenom mišljenju, nije bio slučaj.

“Nadam se da će kolege zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prepoznati važnost regulisanja ovih oblasti i da će podržati moju inicijativu, te da će Vlada FBiH i resorno ministarstvo žurno postupiti po usvojenom zaključku”, dodala je Zuko.

Prihvati notifikacije